Beques i ajuts

Ajuts socials als estudiants i les famílies de renda baixa

 

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

 • Poden sol·licitar-la tots els estudiants oficials i els estrangers que tinguin un compte bancari a Espanya.
 • Per als estudis superiors no universitaris, aquestes beques poden ser atorgades per mobilitat o residència: no poden ser sol·licitades ni atorgades per cobrir la matrícula.
 • La sol·licitud s'ha de realitzar a la web del Ministerio de Educación.
 • A partir del mes de febrer / març, l’Escola rep les notificacions del Ministerio i fa pública la llista de beques que s’han atorgat.
 • L'import concedit s'ingressa directament al compte bancari de l’estudiant.
 • Els centres no tenen capacitat de decisió sobre l’atorgament d’aquestes beques: tan sols en duen a terme els tràmits.

Beques de la Fundació Anna Riera

 • Són creades des de l’àmbit privat, destinades exclusivament a estudiants de 4t curs dels àmbits interpretatius de l’Esmuc.
 • Són beques a l’excel·lència, compatibles amb qualsevol altra beca o ajut, plantejades per facilitar la dedicació exclusiva a l’estudi.
 • Es podran concedir un nombre màxim de 8 beques, d’una dotació màxima total de 4.000 € cadascuna.
 • La sol·licitud s’ha de materialitzar entre finals d’abril i mitjans de maig. Les audicions per determinar l’atorgament de les beques es duen a terme cap a mitjans de juny.

Beques de la Fundació Victoria de los Ángeles

 • Són creades des de l’àmbit privat, destinades exclusivament a estudiants de l’àmbit de cant de l’ESMUC.
 • Són beques a l’excel·lència, plantejades per facilitar la dedicació exclusiva a l’estudi.
 • Es podran concedir un nombre de màxim de 5 beques, d’una dotació màxima total de 3.000 € cadascuna.
 • La sol·licitud s’ha de materialitzar entre finals d’abril i mitjans de maig. Les audicions per a determinar l’atorgament de les beques es duen a terme entre mitjans i finals de juny.

Beques de la Unió Europea per al Programa de Mobilitat Erasmus

 • La sol·licitud forma part dels procediments generals per poder efectuar la mobilitat Erasmus.

On les puc sol·licitar? 

Aquestes beques es tramiten des del centre. Per a més informació i inscripcions, adreça't a les oficines o a l'oficina Erasmus de l'Esmuc.