Improvisació i acompanyament de jazz I


Aquesta assignatura no té pla docent.