Agreements Archive

The Agreements Archive is a database where all the agreements signed by ESMUC with other institutions or entities from 1999 to the present day are registered and archived.

The information is updated the moment new agreements are signed and entered into this repository.

You can search for agreements by doing a keyword search in the search engine. You can include words from the fields:

  • Code

  • Status

  • Entity Name

  • Content

If you have any display issues or wish to consult the full text of an agreement, you can contact arxiu.convenis@esmuc.cat

CodiEstatNom entitat 1Nom entitat 2ContingutImplicació econòmica
0001FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraConstrucció i gestió de l'ESMUC
0002FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaPermís d'ocupació temporal dels espais ubicats al carrer Berenguer de Palou per part de l'ESMUC
0003FinalitzatCooperativa Rauxa Adjudicació del servei de bar de l'ESMUC a la cooperativa Rauxa
0003_annex1FinalitzatCooperativa Rauxa Inventari del material de la cafeteria propietat de l'ESMUC
0004FinalitzatConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaIncorporació dels registres bibliogràfics de la Biblioteca de l'ESMUC al Catàleg Col·lectiu d'Universitats de Catalunya (CCUC)1.502,53 €
0004_annex1FinalitzatConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaCondicions tècniques per la integració de registres al CCUC
0005FinalitzatFundació Bosch i Gimpera Barcelona Centre UniversitariPromoció del Programa d'integració cultural i ciutadana per a l'alumnat estranger del curs 2002-2003
2.405 €
0005_addenda1FinalitzatFundació Bosch i GimperaBarcelona Centre UniversitariAmpliació del termini de vigència del conveni núm. 0005

0006FinalitzatConsorci per a la Normalització LingüísticaExecució d'un pla d'autonomia lingüística i promoció de l'ús social del català
0006_addenda1FinalitzatConsorci per a la Normalització LingüísticaAmpliació del termini de vigència del conveni núm. 0006
0007VigentFundació Ciència i ArtEstabliment de mecanismes de col·laboració i suport per potenciar els objectius d'ambdues institucions
0008FinalitzatInstitut del TeatreCreació d'un marc de col·laboració i de difusió entre ambdues institucions a partir d'un pla d'activitats
0008_addenda1FinalitzatInstitut del TeatreConvalidació de les facultats de representació legal de Marta Cid i Pañella com a consellera d'Educació i presidenta del Patronat de la FESMUC
0009VigentInstitut del TeatreCol·laboració acadèmica per al reconeixement de crèdits de lliure elecció entre ambdues institucions
0010FinalitzatUniversitat Pompeu FabraCreació d'un marc de col·laboració i suport per potenciar els objectius d'ambdues institucions
0011FinalitzatUniversitat Pompeu FabraCol·laboració del professor Xavier Serra i Casals en la realització d'activitats docents pel Departament de Sonologia de l'ESMUC20.042 €
0011_annex1FinalitzatUniversitat Pompeu FabraInforme del Servei d'Assessoria Jurídica de la Universitat Pompeu Fabra en relació a la col·laboració del professor Xavier Serra i Casals en la realització d'activitats docents pel Departament de Sonologia de l'ESMUC
0012FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaRealització de l'assignatura "Història de la música del segle XX" per part del professor Francesc Cortés de la UAB a l'ESMUC durant el curs 2002-2003 5.244,11 €
0013VigentUniversitat de Barcelona - Facultat de Biblioteconomia i DocumentacióRealització de pràctiques curriculars obligatòries d'alumnat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació a la Biblioteca de l'ESMUC
0014VigentFundació Gran Teatre del LiceuCol·laboració entre ambdues institucions en activitats de formació, de divulgació i d'investigació científica musical
0015FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraInstal·lació d'un orgue a la sala polivalent de l'Auditori i cessió de l'espai per a la docència i les activitats musicals
0017VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaConnexió de l'ESMUC a l'Anella Científica
0017_addenda1VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaConnexió de l'ESMUC a l'Anella Científica (ampliació del conveni núm. 0017)
0017_addenda2VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaPrestacions del servei de certificació digital al CESCA i representants nomenats per la institució
0017_annex1VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaQualitat del servei i penalitzacions
0017_annex2VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaTarifes del servei
0018VigentFundació La CaixaCol·laboració en activitats d'interpretació, de formació i de divulgació musical
0019VigentAssociació d'Enginyers Industrials de CatalunyaCol·legi d'Enginyers Industrials de CatalunyaCol·laboració en activitats d'interpretació i de divulgació musical
0020VigentUniversitat Autònoma de BarcelonaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en els aspectes acadèmics i d'investigació
0020_annex1VigentUniversitat Autònoma de BarcelonaCartes de nomenament dels representants de la Comissió Mixta
0021FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaAmpliació del permís d'ocupació temporal dels espais ubicats al carrer Berenguer de Palou per a l'ESMUC
0022FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaCol·laboració acadèmica per al reconeixement de crèdits de lliure elecció entre ambdues institucions
0022_annex1FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaOferta d'activitats de l'ESMUC que poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció a la UAB el curs 2003-2004
0023FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaRealització de l'assignatura "Història de la música del segle XX" per part del professor Francesc Cortés de la UAB a l'ESMUC durant el curs 2003-20045.453,88 €
0024VigentInstitut Municipal d'Educació de BarcelonaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de Pedagogia de l'ESMUC a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona
0026FinalitzatEntitat Autònoma de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de CatalunyaCol·laboració entre ambdues entitats per a la celebració de l'acte "Festa de la música" el 21 de juny de 2004 a la Sala Simfònica de l'Auditori
0027VigentCentre d'Iniciatives del Teatre de les ArtsCol·laboració en activitats d'interpretació i de divulgació musical
0028FinalitzatInstitut del TeatreCol·laboració en la realització del taller de teatre musical "Into the woods" de Stephen Sondheim i James Lapine del 16 al 19 de desembre de 2004 al Teatre Ovidi Montllor de l'Institut del Teatre
0029FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaRealització de l'assignatura "Història de la música del segle XX" per part del professor Francesc Cortés de la UAB a l'ESMUC durant el curs 2004-2005 5.601,16 €
0030FinalitzatCatalunya RàdioRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de Musicologia de l'ESMUC a Catalunya Ràdio
0031FinalitzatFundació Teatre Lliure - Teatre Públic de BarcelonaCol·laboració acadèmica per al reconeixement de crèdits de lliure elecció pel curs 2004-2005 i col·laboració en l'activitat "taller d'òpera" del 17 al 19 de juny de 2005 a la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure10.440 €
0032FinalitzatFundació PhonosRealització de classes especialitzades en "Història de la música electroacústica"4.856,20 €
0033FinalitzatGrup de Tecnologia Musical de l'Institut Universitari de l'AudiovisualFundació PhonosRealització de la International Computer Music Conference 2005 (ICMC 2005)
0034FinalitzatFundació Bosch i GimperaBarcelona Centre UniversitariPromoció del Programa d'integració cultural i ciutadana per a l'alumnat estranger del curs 2005-2006
9.000 €
0034_addenda1FinalitzatFundació Bosch i GimperaBarcelona Centre UniversitariAmpliació del termini de finalització i l'aportació econòmica del conveni núm. 0034 3.000 €
0034_addenda2FinalitzatFundació Bosch i Gimpera Barcelona Centre UniversitariAmpliació del termini de finalització i l'aportació econòmica del conveni núm. 0034
3.000 €
0034_addenda3FinalitzatFundació Bosch i Gimpera Barcelona Centre UniversitariAmpliació del termini de finalització i l'aportació econòmica del conveni núm. 0034
3.000 €
0034_annex1FinalitzatFundació Bosch i Gimpera Barcelona Centre UniversitariCarta de cessament de la pròrroga automàtica anual del conveni núm. 0034 a partir de l'any 2013 enviada per l'ESMUC al Barcelona Centre Universitari
0034_annex2FinalitzatFundació Bosch i Gimpera Barcelona Centre UniversitariCarta de cessament de la pròrroga automàtica anual del conveni núm. 0034 a partir de l'any 2013 enviada per l'ESMUC a la Fundació Bosch i Gimpera
0035FinalitzatInstitut de Cultura de BarcelonaParticipació de l'ESMUC a
la "Festa de la música" i cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes de l'alumnat de l'ESMUC a l'ICUB i a la Banda de Barcelona
0036FinalitzatFundació Orfeó Català-Palau de la Música CatalanaDescomptes sobre el preu de l'entrada als concerts i cicles de producció de la Fundació Orféo-Palau de la Música Catalana
0036_annex1FinalitzatFundació Orfeó Català-Palau de la Música CatalanaCarta amb el balanç de la temporada i sol·licitud de renovació del conveni
0036_annex2FinalitzatFundació Orfeó Català-Palau de la Música CatalanaCarta de confirmació de renovació del conveni
0037FinalitzatConsorci del Palau de la Música CatalanaEdició d'una separata de 8 pàgines sobre l'ESMUC dins la Revista Musical Catalana30.050 €
0037_annex1Carta de rescissió del conveni
0038VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaIncorporació dels registres bibliogràfics de la Biblioteca de l'ESMUC al Catàleg Col·lectiu d'Universitats de Catalunya (CCUC)1.502,53 €
0038_annex1VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaCondicions tècniques per la integració de registres al CCUC
0039FinalitzatBiblioteca de CatalunyaCol·laboració entre ambdues institucions en cessió d'espais, difusió i establiment de polítiques conjuntes i de difusió del patrimoni musical català
0040VigentCentre Internacional de Música AntigaCol·laboració en activitats d'especialització musical, participació en publicacions, projectes de recerca i pràcticums entre ambdues institucions
0041FinalitzatInstitut del TeatreCol·laboració en la realització dels tallers de teatre musical "Happy End", "Somni d'una nit d'estiu" i "Woyzzeck" al Teatre Ovidi Montllor10.771,45 €
0041_annex1FinalitzatInstitut del TeatreCarta d'aprovació del conveni per part de l'Institut del Teatre
0042FinalitzatInstitut Municipal d'Educació de BarcelonaCol·laboració dels professors Antoni Besses, Miquel Bofill, Ramon Coll, Maria Jesús Crespo i Carles Guinovart en la realització d'activitats docents a l'ESMUC
0042_addenda1FinalitzatInstitut Municipal d'Educació de BarcelonaAmpliació del termini de vigència del conveni núm. 0042
0042_addenda2FinalitzatInstitut Municipal d'Educació de BarcelonaAmpliació del termini de vigència del conveni núm. 0042
0042_addenda3FinalitzatInstitut Municipal d'Educació de BarcelonaAmpliació del termini de vigència del conveni núm. 0042
0042_addenda4FinalitzatInstitut Municipal d'Educació de BarcelonaAmpliació del termini de vigència del conveni núm. 0042
0042_annex1FinalitzatInstitut Municipal d'Educació de BarcelonaCol·laboració del professor Miquel Bofill en la realització d'activitats docents a l'ESMUC durant l'any 2012
0043FinalitzatInstitut de Cultura de BarcelonaParticipació de l'ESMUC a la "Festa de la música" i cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes de l'alumnat de l'ESMUC a l'ICUB i a la Banda de Barcelona
0043_annex1FinalitzatInstitut de Cultura de BarcelonaCartes d'aprovació del conveni
0044FinalitzatFundación AlbénizAdaptació al català del contingut i interfície de magistermusicae.com i la seva implementació24.000 €
0044_addenda1FinalitzatFundación AlbénizAmpliació del conveni núm. 004451.230,20 €
0045VigentJove Orquestra Nacional de CatalunyaCol·laboració en l'organització d'activitats d'interès mutu, cessió d'instruments, partitures i espais
0046VigentCatalunya RàdioCol·laboració i difusió entre ambdues entitats d'aspectes acadèmics, d'investigació, de difusió i de dinamització cultural. També inclou la realització de pràcticums de l'ESMUC a Catalunya Ràdio
0047FinalitzatFundació Privada per a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)Col·laboració i difusió entre ambdues entitats d'aspectes acadèmics i d'investigació, dins l'àmbit artístic i cultural
0048VigentDepartament de Cultura i Mitjans de ComunicacióParticipació de l'ESMUC a Mediterrània: Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional a Manresa i vinculació amb l'AMPT
0049FinalitzatCasa de les LlengüesTraducció al català de les classes magistrals de música del projecte HARMOS20.180 €
0049_annex1FinalitzatCasa de les LlengüesPla de treball (llista de classes, detalls tècnics, costos i RRHH)
0049_annex2FinalitzatCasa de les LlengüesResolució d'un ajut econòmic de 100.000€
0050FinalitzatCentre de Normalització Lingüística de BarcelonaRealització de cursos de català
0050_addenda1FinalitzatCentre de Normalització Lingüística de BarcelonaAmpliació del termini de vigència del conveni núm. 0050
0051VigentMuseu de la MúsicaCol·laboració entre ambdues institucions en la difusió i organització d'activitats, així com descomptes i crèdits de lliure elecció en la realització del Curs d'organologia per part de l'alumnat de l'ESMUC
0052FinalitzatCorporació Catalana de ComunicacióPublicació d'anuncis publicitaris al diari AVUI i d'un bànner a la web sobre l'ESMUC 20.000 €
0053FinalitzatMútua Intercomarcal MATEPSSServiprein Societat de Prevenció ; GAESRealització d'un estudi preventiu dels riscos sonors i específics del col·lectiu de músics, que s'ha de concretar en un protocol per minimitzar els riscos laborals sonors

0054FinalitzatJove Orquestra Nacional de CatalunyaRegulació de les condicions de cessió i ús d'espais, mobiliari i instruments de l'ESMUC per l'encontre JONC-JONDE del 14 al 27 de juliol de 2008
0054_annex1FinalitzatJove Orquestra Nacional de CatalunyaInventari de les aules cedides
0054_annex2FinalitzatJove Orquestra Nacional de CatalunyaInventari del mobiliari i els instruments
0054_annex3FinalitzatJove Orquestra Nacional de CatalunyaDocument on s'insta a aprovar la minuta del conveni i a donar compte d'aquesta aprovació al Patronat en la següent reunió plenària
0055VigentUniversitat Pompeu FabraEstabliment de mecanismes de col·laboració i suport per potenciar els objectius d'ambdues institucions
0056FinalitzatRCOC-OrquestaCessió d'un clavicèmbal flamenc i dos timbals històrics per a l'enregistrament de l'òpera "Artaserse"
0056_annex1FinalitzatRCOC-OrquestaNormativa i procediment que regeix l'ús intern dels instruments de l'ESMUC
0058FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaOrganització conjunta del Màster en organització i Direcció de Centres de Formació Musical33.180 €
0058_annex1FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaPressupost del Màster en organització i Direcció de Centres de Formació Musical33.180 €
0059VigentFundació PhonosCol·laboració en activitats musicals, investigadores i docents entre ambdues institucions
0060FinalitzatConsultors Multidisciplinars de ComunicacióCaptació i recerca de patrocinadors i mecenes per a l'ESMUC
0061FinalitzatInstitut del TeatreCreació d'un marc de col·laboració i de difusió entre ambdues institucions a partir d'un pla d'activitats
0062VigentAssociació Catalana d'Escoles de Música (ACEM)Associació de Conservatoris de CatalunyaCol·laboració entre les tres institucions en aspectes relacionats amb l'educació musical, la formació acadèmica, la recerca i la promoció de la cultura, la música i les arts
0063FinalitzatJove Orquestra Nacional de CatalunyaRegulació de l'organització d'un encontre-taller de música antiga del 27 al 31 de desembre de 2008 i del 2 al 4 de gener de 2009
0064VigentAteneu BarcelonèsDescomptes, assessoraments, intercanvis de publicacions i organització d'activitats entre ambdues institucions
0068VigentComissió Central de SubministramentsIncorporació de l'ESMUC al Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de Subministraments
0069VigentFundació Institut d'Educació Contínua Realització conjunta del diploma de postgrau en Sonologia i dels cursos de postgrau de Tecnologia i Tècnica de la Producció Musical i el de Disseny de Sistemes Musicals Interactius
0070VigentUniversitat Autònoma de BarcelonaRealització conjunta del màster oficial interuniversitari en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga (MIMA)
0070_addenda1VigentUniversitat Autònoma de BarcelonaModificació del conveni núm. 0070_annex1, motivat per les variacions al pla d'estudis
0070_addenda2VigentUniversitat Autònoma de BarcelonaModificació de les condicions econòmiques establertes al conveni núm. 0070 i núm. 0070_annex1
0070_annex1FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaPla d'estudis del màster oficial interuniversitari en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
0070_annex2VigentUniversitat Autònoma de BarcelonaRevisions i extincions del pla d'estudis del màster oficial interuniversitari en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
0071FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaRealització de l'assignatura "Història de la música del segle XX" per part del professor Francesc Cortés de la UAB a l'ESMUC durant el curs 2009-20106.502,71 €
0072FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaRealització de l'assignatura "Models d'organització sonora de les músiques tradicionals" per part del professor Jaume Ayats de la UAB a l'ESMUC durant el curs 2009-20106.502,71 €
0073FinalitzatUniversitat Politècnica de CatalunyaRealització de formació especialitzada en l'àmbit de la cornamusa per part del professor Galdric Santana i Roma durant el curs 2009-20104.115 €
0074FinalitzatDiputació de BarcelonaRegulació de l'aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per dur a terme el Màster UAB-ESMUC en Organització i direcció de centres de formació musical 12.000 €
0074_annex1FinalitzatDiputació de BarcelonaDecret d'aprovació del conveni núm. 0074
0074_annex2FinalitzatDiputació de BarcelonaRenúncia i revocament de l'atorgament de la subvenció del conveni núm. 0074
0075FinalitzatGoethe-Institut BarcelonaCreació d'un marc de col·laboració i de difusió entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú relacionats amb el camp científic, artístic i cultural
0076FinalitzatGoethe-Institut BarcelonaRealització del projecte "El so del sud"35.384 €
0078FinalitzatRoyal College of Music in StockholmCol·laboració en el programa europeu Lifelong Learning Programme
0079FinalitzatGeneralitat de CatalunyaEstabliment de les bases i condicions per a la incorporació de l'ESMUC al nou model de gestió de la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya basat en un sistema de cash-pooling
0079_annex1FinalitzatGeneralitat de CatalunyaIncorporació de nous comptes bancaris i entitats públiques al Conveni de Prestació de serveis financers
0080FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosSubvenció per a la mobilitat ERASMUS del curs 2009-201022.727,25 €
0080_addenda1FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosModificació de l'import de la subvenció23.901,98 €
0080_addenda2FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosModificació de l'import de la subvenció20.025 €
0080_annex1FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosCarta de rescissió del conveni
0081FinalitzatMinisterio de Educación Gestió de l'aportació complementària pel desenvolupament del programa ERASMUS
0082FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 10.466.000€ a l'ESMUC 10.466.000 €
0082_annex1FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaCalendari d'aportacions a l'ESMUC per part del Departament d'Educació durant l'any 2010
0083VigentAssociació d'Ensenyants de Música de CatalunyaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú i descripció d'activitats específiques pel curs 2009-2010
0084FinalitzatTelevisió de CatalunyaCessió d'ús de l'aula d'orquestra per enregistrar imatges pel programa "Grans èxits" de TV3
0085VigentGrup Instrumental Barcelona 216Col·laboració en la realització de concerts entre ambdues institucions
0085_annex1VigentGrup Instrumental Barcelona 216Modificació de l'acord cinquè sobre cessió d'instruments
0086FinalitzatInstitut del TeatreCreació d'un marc de col·laboració i de difusió entre ambdues institucions a partir d'un pla d'activitats
0086_annex1FinalitzatInstitut del TeatreAprovació de les modificacions de la minuta del conveni
0086_annex2FinalitzatInstitut del TeatreAprovació de la pròrroga del conveni
0086_annex3FinalitzatInstitut del TeatreAprovació de la pròrroga del conveni
0086_annex4FinalitzatInstitut del TeatreAprovació de la pròrroga del conveni
0086_annex5FinalitzatInstitut del TeatreAprovació de la pròrroga del conveni
0086_annex6FinalitzatInstitut del TeatreAprovació de la pròrroga del conveni
0087FinalitzatFundació Caixa CatalunyaRealització del concert "Desde Russia a París" a càrrec de Jordi Camell i Albert Guinovart
0088FinalitzatAsociación Orff España, Música y Movimiento en la EducaciónCol·laboració en la realització del Curs Internacional d'Estiu, del 5 al 9 de juliol de 2010
0089FinalitzatInstitut del TeatreRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de Pedagogia de l'ESMUC a l'Institut del Teatre
0090VigentBiblioteca de CatalunyaCol·laboració entre ambdues institucions en cessió d'espais, difusió i establiment de polítiques conjuntes i de difusió del patrimoni musical català
0091VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaIncorporació de projectes finals o de recerca de l'alumnat de l'ESMUC a RECERCAT
3.416,11 €
0091_annex1VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaDades de contacte del representant executiu i dels interlocutors tècnics nomenats per l'ESMUC
0092FinalitzatGeneralitat de CatalunyaEstabliment de les bases i condicions per a incorporació de l'ESMUC al nou model de gestió de la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya basat en un sistema de cash-pooling
0092_annex1FinalitzatGeneralitat de CatalunyaIncorporació de nous comptes bancaris i entitats públiques al Conveni de Prestació de serveis financers
0093VigentUniversitat Autònoma de BarcelonaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al grup de recerca "Les músiques en les societats contemporànies" (MUSC) del Departament d'Art i de Musicologia de la UAB
0094VigentFundació Estudis Musicals de VicOrganització d'activitats pedagògiques, concerts i actuacions de l'alumnat, professorat i Alumni a l'Atlàntida de Vic
0095FinalitzatInstitut del TeatreRealització del taller d'òpera "Diàleg de carmelites" de Poulenc del 21 al 23 de juny de 20103.696,38 €
0095_annex1FinalitzatInstitut del TeatreCarta d'aprovació del conveni per part de l'Institut del Teatre
0096FinalitzatAssociació Catalana de Professors de CantRealització del Congrés Anual de l'ACPC el 8 de maig de 2010
0097FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosSubvenció per a la mobilitat ERASMUS del curs 2010-201129.230 €
0097_addenda1FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosModificació de l'import de la subvenció32.830 €
0097_annex1FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosSol·licitud d'alta a tercers
0098FinalitzatFederació Catalana d'Entitats CoralsCessió d'instal·lacions de l'ESMUC per a la realització del Simposi Mundial de la FIMC de l'any 2014
0099VigentFundació Privada Música Simfònica i de CambraConvocatòria del Concurs Anual de Composició per a l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya dirigit a l'alumnat de composició de l'ESMUC
0100VigentAcadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques CatalanesCreació d'un marc de col·laboració per a difondre el Màster en Composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals, així com actes i experiències entre ambdues institucions
0101VigentUniversitat Autònoma de BarcelonaCol·laboració acadèmica per al reconeixement de crèdits de lliure elecció entre ambdues institucions
0101_annex1VigentUniversitat Autònoma de BarcelonaOferta d'activitats de l'ESMUC que poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció a la UAB el curs 2010-2011
0102FinalitzatRCOC-OrquestaCessió d'un clavicèmbal flamenc, un orgue positiu i dos timbals històrics per a l'enregistrament de l'òpera "Sesotri, re d'Egitto"
0102_annex1FinalitzatRCOC-OrquestaNormativa i procediment que regeix l'ús intern dels instruments de l'ESMUC
0103FinalitzatCentre Internacional de Música AntigaRealització de la Primera acadèmia de formació professional, recerca i interpretació amb instruments d'època del 7 al 14 de desembre de 2010
0104VigentFundació Victoria de los ÁngelesCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en matèria de cooperació, docència i recerca en l'àmbit musical, així com en aspectes acadèmics, artístics i culturals
0105FinalitzatUniversitat Politècnica de CatalunyaRealització de formació especialitzada en l'àmbit de la cornamusa per part del professor Galdric Santana i Roma durant el curs 2010-20114.900,94 €
0106VigentUniversitat Autònoma de BarcelonaRealització de pràctiques acadèmiques curriculars d'alumnat de Documentació de la UAB a l'ESMUC
0107FinalitzatConfederación de Juventudes Musicales de EspañaCessió d'espais pels assajos de la Schubertíada de Vilabertran
0108FinalitzatAsociación los Músicos de la CámaraCessió d'un fortepiano Stein per a un enregistrament discogràfic de quartets de Boccherini
0109FinalitzatUniversitat de BarcelonaRealització de pràctiques acadèmiques externes d'alumnat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB a l'ESMUC
0110FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 3.288.316,00€ a l'ESMUC3.288.316 €
0110_addenda1FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 2.466.237,00€ a l'ESMUC 2.466.237 €
0110_addenda2FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 3.883.985,00€ a l'ESMUC3.883.985 €
0111VigentUniversitat de BarcelonaUniversitat Rovira i VirgiliRealització conjunta del Màster Universitari Oficial en Música com a Art Interdisciplinària
0111_annex1VigentUniversitat de BarcelonaUniversitat Rovira i VirgiliEstructura del pla d'estudis
0112FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaRealització de l'assignatura "Història de la música del segle XX" per part del professor Francesc Cortés de la UAB a l'ESMUC durant el curs 2010-20116.196,34 €
0113FinalitzatCentro de Estudios PianísticosRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Centro de Estudios Pianísticos
0114FinalitzatCentre d'Estudis Cinematogràfics de CatalunyaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya
0115FinalitzatXavier Batllés i CusóRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC amb Xavier Batllés i Cusó
0116FinalitzatInstitut del TeatreCol·laboració en la realització del taller d'òpera "Le nozze de Figaro" de Mozart del 23 de juny al 3 de juliol de 2011
0117FinalitzatUniversitat de BarcelonaRealització de l'assignatura "Estètica" per part del professor Jaume Carbonell de la UAB a l'ESMUC durant el curs 2010-20116.718,01 €
0118FinalitzatRCOC-OrquestaCessió d'un fortepiano Pfister per a l'enregistrament de l'òpera "Solimano" i dels instruments necessaris per a l'enregistrament de l'òpera "Merope"
0119VigentFundació Pau CasalsCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'intrès comú relacionats amb el camp de la difusió, l'educació i la recerca musical
0120FinalitzatFundació Pau CasalsRealització d'un estudi de la documentació de l'Orquestra Pau Casals
0121FinalitzatAsociación de Flautistas de EspañaCol·laboració entre ambdues institucions en motiu de la celebració de la convenció de flautistes organitzada per l'AFE del 23 al 25 de març de 2012
0122VigentConfederación de Juventudes Musicales de EspañaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú
0123FinalitzatConfederación de Juventudes Musicales de EspañaCessió d'espais pels assajos de la Schubertíada de Vilabertran i pel XVI Curs d'interpretació de lied durant el mes de setembre de 2011
0124FinalitzatFundació Orquestra de Cambra de GranollersEstrena d'una obra d'un alumne/a o graduat/da de composició de l'ESMUC dins la temporada de concerts de la FOCG i cessió d'una celesta de l'ESMUC a la FOCG
0126FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosSubvenció per a la mobilitat ERASMUS per al curs 2011-201225.241,25 €
0125FinalitzatDepartament d'Arqueologia i Antropologia de la Institució Milà i Fontanals del CSICRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Departament d'Arqueologia i Antropologia de la Institució Milà i Fontanals del CSIC
0126_addenda1FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosModificació de l'import de la subvenció17.800 €
0126_annex1FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosDades identificatives i bancàries de l'ESMUC
0127FinalitzatUniversitat Politècnica de CatalunyaRealització de formació especialitzada en l'àmbit de la cornamusa per part del professor Galdric Santana i Roma durant el curs 2011-20122.905,60 €
0128FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaRealització de l'assignatura "Notació de documents sonors" per part del professor Jaume Ayats de la UAB a l'ESMUC durant el curs 2011-20126.196,34 €
0129FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaFundació Caixa CatalunyaParticipació en el Programa Escoles Tàndem
25.000 €
0129_annex1FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaFundació Caixa CatalunyaProjecte Escoles Tàndem de Música
0130FinalitzatFestival EtnosurRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Festival Etnosur
0131FinalitzatTelevisió de CatalunyaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Televisió de Catalunya
0132VigentJoan Martí i LlobetRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC amb Joan Martí i Llobet
0133FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 1.516.666,66€ a l'ESMUC1.516.666,66 €
0134FinalitzatLe Vannes Early Music InstituteOrganització de cursos especialitzats en repertori dels segles XVII, XVIII i XIX
0135FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 7.783.333,34€ a l'ESMUC7.783.333,34 €
0136FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de l'OBC i un de la BMB amb la participació d'alumnes de l'ESMUC el 30 de març i el 22 d'abril de 2012
0137FinalitzatInstitut de Cultura de BarcelonaCreació d'un marc de col·laboració entre l'ESMUC i El Born Centre Cultural en assumptes d'interès comú en els àmbits de la música i la història de la música i en la promoció de projectes de recerca, concerts i programes de pràctiques
0137_addenda1FinalitzatInstitut de Cultura de BarcelonaElaboració d'un pla d'activitats pel curs 2013-2014 (actuacions professionals, tallers musicals participatius per a públic infantil i familiar i concerts d'alumnat de l'ESMUC)102.850 €
0138FinalitzatInstitut del TeatreRealització del taller d'òpera "Così fan tutte" de Mozart del 20 al 30 de juny de 20123.535,20 €
0139FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraSuport de la Gerència de l'ESMUC a projectes de la Direcció de Serveis de l'Auditori per part del Sr. Andreu Puig i Barón
0140FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraEstabliment d'un règim de prestacions de serveis mutus
0140_annex1FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraDetall de la repercussió de despeses de les zones comunes de l'edifici de l'Auditori
0141FinalitzatUniversitat Autònoma de BarcelonaRealització de l'assignatura "Història de la música del segle XX i XXI" per part del professor Francesc Cortés de la UAB a l'ESMUC durant el curs 2011-20126.196,34 €
0142FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosSubvenció per a la mobilitat ERASMUS per al curs 2012-201323.055 €
0142_addenda1FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosModificació de l'import de la subvenció26.500 €
0142_annex1FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosDades identificatives i bancàries de l'ESMUC
0143VigentEnginyeria i Arquitectura La SalleCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú relacionats amb el camp científic, artístic i cultural
0144FinalitzatJove Orquestra Nacional de CatalunyaCessió d'un contrafagot de la JONC a l'ESMUC
0145VigentRent a Bedroom (Melon District)Descomptes per a membres de l'ESMUC en allotjaments a Melon District
0145_annex1FinalitzatRent a Bedroom (Melon District)Tarifes Melon District pel curs 2012-2013
0146FinalitzatAjuntament del Prat de LlobregatCol·laboració entre ambdues institucions per garantir la posada en funcionament d'una escola municipal de música al Prat de Llobregat (EMMP)20.000 €
0147FinalitzatMuseu d'Art Contemporani de BarcelonaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú en l'àmbit de l'ensenyament, la promoció i la difusió de la música i de l'art contemporani
0147_addenda1FinalitzatMuseu d'Art Contemporani de BarcelonaAmpliació del termini de vigència del conveni núm. 0147
0148FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració de tres concerts de l'OBC i un de la BMB amb la participació d'alumnes de l'ESMUC els mesos de gener, febrer i març de 2013
0149FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració de tres concerts en el marc del 35è Festival de Música Antiga
0150FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 6.552.000,00€ a l'ESMUC 6.552.000 €
0150_addenda1FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 1.608.750,00€ a l'ESMUC 1.608.750 €
0150_addenda2FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 994.919,89€ a l'ESMUC 994.919,89 €
0151VigentFestival de Musiques Anciennes de Besançon/MontfauconCol·laboració d'alumnes i personal docent de l'ESMUC al Festival de Musiques Anciennes de Besançon/Montfaucon
0152VigentAkitta ProduccionesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Akitta Producciones
0153VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Auditori
0154FinalitzatUniversitat Oberta de CatalunyaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en el desenvolupament d'activitats d'interès mutu
0155FinalitzatUniversitat Oberta de CatalunyaCol·laboració i participació d'ambdues entitats en el seminari "Música y audiovisual"
0156VigentMG 57 EstudiRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a MG 57 Estudi
0157FinalitzatInstitut del TeatreCol·laboració en la realització del taller d'òpera "The turn of the screw" de Britten del del 20 al 29 de juny de 20133.945,77 €
0158VigentCan Quintana Museu de la MediterràniaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en els assumptes d'interès comú relacionats amb el camp de la difusió, l'educació i la recerca musical
0159FinalitzatEuropean Shakuhachi SocietyRealització de l'European Shakuhachi Society Summer School Barcelona 2013 (ESS)
0160VigentFundació Gran Teatre del LiceuPromoció, comunicació i foment del "Club Liceu Jove" entre l'alumnat de l'ESMUC
0161VigentTramvia MetropolitàCreació d'una música corporativa original per a l'empresa TRAM realitzada per alumnat de l'ESMUC3.000 €
0162VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraUniversitat Politècnica de CatalunyaCreació d'un marc de col·laboració en assessorament, intercanvis d'informació i realitzacions en els camps específics de la investigació, la cultura, la tecnologia i la formació
0163FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'Orquestra ; Universitat Politècnica de CatalunyaEstudi de la resposta estructural i acústica d'instruments musicals dels fons instrumentals del Museu de la Música de Barcelona
0164FinalitzatOrganismo Autónomo Programas Educativos EuropeosSubvenció per a la mobilitat ERASMUS per al curs 2013-201424.235 €
0165VigentAssociació Pianística Leonid SintsevCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en el camp de la difusió, l'educació, la interpretació i la recerca musical
0166VigentIEA Oriol MartorellRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de Pedagogia de l'ESMUC a l'IEA Oriol Martorell
0167FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració de tres concerts de l'OBC i un de la BMB amb la participació d'alumnes de l'ESMUC els mesos de març i abril de 2014
0169FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 7.898.941,49€ a l'ESMUC 7.898.941,49 €
0169_addenda1FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 450.000,00€ a l'ESMUC per assolir un tancament pressupostari equilibrat i sense dèficit de l'exercici 2014450.000 €
0170FinalitzatConsorci Mercat de les Flors-Centre de les Arts de MovimentCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú en l'àmbit de l'ensenyament, la promoció i la difusió de la música i de l'art contemporani
0171FinalitzatAssociació Amics de les Misses PolifòniquesCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú de caràcter acadèmic, artístic i cultural, cessió d'una aula a l'ensemble Barcelona Ars Nova i aportació d'alumnat per realitzar una missa de Bach
0172VigentPatronat Municipal Auditori Pau CasalsCreació d'un marc de col·laboració i de difusió entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú relacionats amb el camp de la difusió, l'educació i la recerca musical
0173FinalitzatConsorci Mercat de les Flors-Centre de les Arts de MovimentRealització de quatre sessions de l'espectacle "Rosas: drummin live" al Mercat de les Flors del 26 al 30 de març de 2014
0174FinalitzatFundació Banc SabadellAportació de 8.600€ de la Fundació Banc Sabadell al Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors 2014 i de material de marxandatge per al Barcelona Fiddle Congress realitzat el mes de novembre de 20138.600 €
0175FinalitzatMuseu Nacional d'Art de CatalunyaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú de caràcter acadèmic, pedagògic i artístic
0175_addenda1FinalitzatMuseu Nacional d'Art de CatalunyaAmpliació del termini de vigència del conveni núm. 0175
0176VigentJoventuts Musicals de Torroella de MontgríCreació d'un marc de col·laboració en assumptes d'interès comú relacionats amb la difusió, l'educació i la recerca musical.
Col·laboracions en el Festival de Torroella de Montgrí, Festival de Piano, Festival Jazz l'Estartit, Fringe, Young lions i EMM
0177VigentSonograma MagazineCreació d'un marc de col·laboració i de difusió entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú relacionats amb el camp de la difusió musical i cultural, l'educació i la recerca musical
0178FinalitzatAssociació Col·lectiu MixturCreació d'un marc de col·laboració i de difusió entre ambdues institucions i concrecions de col·laboració per el Festival Mixtur 2014
0179VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaRegulació de l'equipament GEPA per emmagatzemar-hi documents de baix ús de la Biblioteca de l'ESMUC
0179_annex1VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaReglament dels serveis de l'equipament GEPA
0179_annex2VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaObertura dels serveis del GEPA
0179_annex3VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaProtocol per a l'acceptació de biblioteques i documents al GEPA
0179_annex4VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaTasques per al tractament de documentació pel GEPA amb el nou sistema
0180FinalitzatInstitut del TeatreRealització del taller d'òpera "Die Zauberflöte" de Mozart del 17 al 27 de juny de 20144.059,22 €
0181VigentUniversitat de BarcelonaUniversitat Rovira i VirgiliRealització del màster oficial interuniversitari en Música com a Art Interdisciplinar
0181_annex1VigentUniversitat de BarcelonaUniversitat Rovira i VirgiliDistribució de crèdits del títol, matèries del pla d'estudis, distribució entre les universitats participants i crèdits ofertats
0182FinalitzatInstitut del TeatreRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de Musicologia i Etnomusicologia de l'ESMUC a l'Institut del Teatre
0183FinalitzatTeatre Nacional de CatalunyaRealització de l'espectacle "Per començar, sarsuela!" per part de l'Orquestra Alumni de l'ESMUC el mes d'octubre de 201427.000 €
0184FinalitzatEuropean Fortepiano AssociationRealització d'actes per promocionar i donar a conèixer els estudis de música antiga, en especial els de fortepiano i pianos històrics
0185FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de la BMB amb alumnes de l'ESMUC el 9 de novembre de 2014
0186VigentAssociació Catalana de Síndrome de WilliamsCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú relacionats amb el camp de l'educació i la recerca musical
0187FinalitzatExcés d'Entusiasme ProduccionsRealització del musical "Sang i Setge" sobre els fets de 1714
0188FinalitzatCementiris de BarcelonaRealització d'un concert de difunts el 24 de novembre de 20148.000 €
0188_addenda1FinalitzatCementiris de BarcelonaContracte de donació de partitures a l'ESMUC per part de Cementiris de Barcelona
0188_annex1FinalitzatCementiris de BarcelonaLlistat de partitures ofertes en donació a l'ESMUC per part de Cementiris de Barcelona
0189FinalitzatFundació Teatre Lliure - Teatre Públic de BarcelonaCessió de l'Espai Lliure del Teatre Lliure per dur a terme pràctiques externes del Màster artístic d'estudis avançats en interpretació de la música clàssica i contemporània
0189_annex1FinalitzatFundació Teatre Lliure - Teatre Públic de BarcelonaNormes de funcionament i ús d'espais de la Fundació Teatre Lliure Teatre Públic de Barcelona
0190FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 8.863.941,49€ a l'ESMUC 8.863.941,49 €
0190_addenda1FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 147.617,92€ a l'ESMUC 147.617,92 €
0191FinalitzatUniversitat de BarcelonaRealització de pràctiques acadèmiques externes d'alumnat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB a l'ESMUC
0192FinalitzatTramvia MetropolitàParticipació de l'ESMUC en els actes organitzats per TRAM en motiu de les festes de Nadal (23 de desembre) i del dia europeu de la música (21 de juny)3.000 €
0193FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsCol·laboració entre ambdues institucions en diverses accions, projectes i programes de pràctiques. Difusió d'activitats de l'ESMUC a Catalunya Ràdio, Catalunya Música i als programes "33 recomana" i "No t'ho perdis"
0194FinalitzatAssociació Catalana de TrombonistesRealització d'un concurs de composició d'obres per a octet de trombons i participació a la ITF 20151.000 €
0194_annex1FinalitzatAssociació Catalana de TrombonistesBases del concurs de composició
0195FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de la BMB amb alumnes de l'ESMUC el 22 de març de 2015
0196VigentFundación CarolinaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions per regular les relacions jurídiques i la realització d'activitats
0197FinalitzatFundació Banc SabadellAportació de 9.000€ de la Fundació Banc Sabadell al Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors 20159.000 €
0198FinalitzatConservatori Municipal de Música de BarcelonaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions per a acollir al CMMB projectes i produccions musicals de l'ESMUC, inclosos els TFG
0199FinalitzatAssociació Col·lectiu MixturCreació d'un marc de col·laboració i de difusió entre ambdues institucions i concrecions de col·laboració per el Festival Mixtur 2015
0200FinalitzatAssociació Joan ManénRealització de dos concerts de l'ESMUC al 4t Cicle de música catalana Joan Manén
el 8 de maig i el 20 de juny de 2015
0201FinalitzatFundació Catalunya-La PedreraCol·laboració entre ambdues institucions en la realització dels actes d'apadrinament de pianos de l'ESMUC de l'any 2015
0202VigentInstituto del Cine MadridCol·laboració entre ambdues institucions en l'organització d'activitats com cursos, conferències i projectes relacionats amb l'ensenyament del cinema i l'audiovisual. Musicalització de curtmetratges d'alumnes de l'ICM
0203VigentIcyesa Cornella (Residencia Onix)Descomptes per a membres de l'ESMUC en allotjaments a Icyesa Cornella (Residencia Onix)
0204FinalitzatFundació RitortRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Fundació Ritort
0205FinalitzatFundación CarolinaConvocatòria de dues beques per la realització del Màster en composició de bandes sonores pel curs 2015-2016
0205_annex1FinalitzatFundación CarolinaActa de la reunió del Comitè de selecció per l'adjudicació de les beques
0205_annex2FinalitzatFundación CarolinaLlista definitiva de titulars i suplents per l'adjudicació de les beques
0206FinalitzatFederació Catalana d'Entitats CoralsCessió d'instal·lacions de l'ESMUC per a la realització del Simposi Mundial de la FIMC de l'any 2017
0207FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsCol·laboració entre ambdues institucions en diverses accions, projectes i programes de pràctiques. Difusió d'activitats de l'ESMUC a Catalunya Ràdio, Catalunya Música i als programes "33 recomana" i "No t'ho perdis"
0208FinalitzatCementiris de BarcelonaRealització d'un concert de difunts el 27 d'octubre de 20158.000 €
0209FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 8.863.941,49€ a l'ESMUC 8.863.941,49 €
0209_addenda1FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 233.524,10€ a l'ESMUC
233.524,1 €
0210FinalitzatTramvia MetropolitàParticipació de l'ESMUC en els actes organitzats per TRAM en motiu de les festes de Nadal (15 de desembre)3.000 €
0211FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració de dos concerts de la BMB amb la participació d'alumnes de l'ESMUC els mesos de març i maig de 2016
0213FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCol·laboració en la producció del concert "Música i arquitectura - Xenakis, Varèse" el 17 de febrer de 2016 a la Sala 2 de l'Auditori
0214VigentGerhard Grenzing S.A.Realització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Gerhard Grenzing S.A.
0215FinalitzatTeatre Nacional de CatalunyaRealització de l'espectacle "Titaina" de Morera el 25 de gener de 2016 a la Sala Petita del TNC
0216FinalitzatAjuntament de MatadeperaRealització de l'espectacle "Titaina" de Morera el 27 de febrer de 2016 al Casal de Cultura de Matadepera1.500 €
0217FinalitzatFundació Banc SabadellAportació de 9.000€ de la Fundació Banc Sabadell al Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors 20169.000 €
0218FinalitzatFundació Catalunya-La PedreraCol·laboració entre ambdues institucions en la realització de l'activitat "La bíblia en la literatura catalana" el mes d'abril de 20163.630 €
0218_annex1FinalitzatFundació Catalunya-La PedreraPrograma de les sessions del mes d'abril de 2016
0219FinalitzatJove Associació de MusicologiaCessió d'espais i material a la JAM per a la realització d'unes Jornades a l'ESMUC del 20 al 22 d'abril de 2017
0220FinalitzatAssociació Col·lectiu MixturCol·laboració entre ambdues institucions en la realització del Festival Mixtur 2016
0221FinalitzatConsell Català de la MúsicaCessió d'un piano de cua de l'ESMUC al CCM per realitzar un cicle de concerts
0222FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCol·laboració en la producció d'un concert de la Big Band de l'ESMUC dins el cicle "Amplificats" de l'Auditori el 28 de maig de 2016
0223FinalitzatAssociació Visigòdia per a la Difusió de la Música AntigaRealització d'un concert de la Banda de Violins d'Antiga de l'ESMUC el 29 de maig de 2016 en el marc del XVIIè Festival de Música Antiga de Tiana "Tiana Antica 2016"500 €
0224FinalitzatAndo ConsultoresPatrocini per part de l'empresa Ando Consultores de l'acte "Apadrina un piano" del 19 de maig de 20166.000 €
0225FinalitzatYamaha Music EuropePatrocini per part de l'empresa Yamaha Music Europe de l'acte "Apadrina un piano" del 19 de maig de 20161.210 €
0226FinalitzatFundació Catalunya-La PedreraCol·laboració entre ambdues institucions en la realització dels actes d'apadrinament de pianos de l'ESMUC de l'any 2016
0226_addenda1FinalitzatFundació Catalunya-La PedreraModificació de la data de l'acte d'apadrinament de pianos del mes de novembre de 2016
0227FinalitzatFundació Amics del Museu Nacional d'Art de CatalunyaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú i col·laboracions en la Campanya de micromecenatge "Salvem el violinista" els dies 24 i 30 de maig de 2016
0227_annex1FinalitzatFundació Amics del Museu Nacional d'Art de CatalunyaLlistat de les activitats realitzades per a la Campanya de micromecenatge "Salvem el violinista"
0228FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració de tres concerts de l'OBC amb la participació d'alumnes de l'ESMUC el 27, 28 i 29 de maig de 2016 a la Sala 1 Pau Casals
0229FinalitzatAjuntament de Sant Cugat del VallèsFundació Pau Casals ; Fundació Victoria de los Ángeles ; Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra ; Conservatori Superior de Música del Liceu Organització del X Curs Internacional de Formació de Directors d'Orquestra "Antoni Ros Marbà" 2016


0229_annex1FinalitzatAjuntament de Sant Cugat del VallèsFundació Pau Casals ; Fundació Victoria de los Ángeles ; Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra ; Conservatori Superior de Música del LiceuAportació econòmica de l'Ajuntament de Sant Cugat
0229_annex2FinalitzatAjuntament de Sant Cugat del VallèsFundació Pau Casals ; Fundació Victoria de los Ángeles ; Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra ; Conservatori Superior de Música del LiceuConcreció dels compromisos assumits per la Fundació Música Simfònica i de Cambra
0229_annex3FinalitzatAjuntament de Sant Cugat del VallèsFundació Pau Casals ; Fundació Victoria de los Ángeles ; Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra ; Conservatori Superior de Música del LiceuPressupost desglossat del curs
0230FinalitzatEuropean Shakuhachi SocietyRealització de l'European Shakuhachi Society Summer School Barcelona 20161.450,64 €
0230_annex1FinalitzatEuropean Shakuhachi SocietyResum de les contribucions de l'ESMUC i de les despeses de neteja, seguretat i personal
0231FinalitzatInstitut del TeatreCol·laboració en la realització del taller d'òpera "Betly" de Donizetti el 2 i 3 de juliol de 201611.055,81 €
0231_annex1FinalitzatInstitut del TeatreCarta d'aprovació del conveni per part de l'Institut del Teatre
0232VigentAssociació Col·lectiu MixturCreació d'un marc de col·laboració, desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú entre ambdues institucions
0232_annex1FinalitzatAssociació Col·lectiu MixturDetall de les activitats a realitzar durant el curs 2016-2017
0232_annex2FinalitzatAssociació Col·lectiu MixturDetall de les activitats a realitzar durant el curs 2021-2022
0232_annex2bFinalitzatAssociació Col·lectiu MixturDetall de les activitats a realitzar durant el curs 2022-2023
0232_annex3VigentAssociació Col·lectiu MixturDetall de les activitats a realitzar durant el curs 2023-2024
0233FinalitzatTeatre Nacional de CatalunyaRealització de l'espectacle "L'aplec del Remei" de Josep Anselm Clavé del 29 de setembre al 2 d'octubre de 2016 a la Sala Gran del TNC
0234FinalitzatInstituto CanzionRegulació del màster en línia en Pedagogia musical per a músics. Inclou la regulació de l'accés a la informació del responsable del fitxer
0235FinalitzatCementiris de BarcelonaRealització d'un concert de difunts el 2 de novembre de 2016
9.500 €
0235_addenda1FinalitzatCementiris de BarcelonaContracte de donació de partitures a l'ESMUC per part de Cementiris de Barcelona
0235_annex1FinalitzatCementiris de BarcelonaLlistat de partitures ofertes en donació a l'ESMUC per part de Cementiris de Barcelona
0236FinalitzatAndo ConsultoresPatrocini per part de l'empresa Ando Consultores de l'acte "Apadrina un piano" del 2 de desembre de 2016
6.000 €
0237FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de la BMB amb la participació d'alumnes de l'ESMUC del 7 al 12 de març de 2017 a la Sala 1 Pau Casals de l'Auditori
0238FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaEstabliment d'una transferència de 9.014.000,00€ a l'ESMUC
9.014.000 €
0239VigentFundació Privada Hospital Asil de GranollersRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat del Màster de Musicoteràpia de l'ESMUC a la Unitat de Cures Pal·liatives de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
0240FinalitzatTramvia Metropolità Participació de l'ESMUC en un concert de suport a l'activitat de responsabilitat social de TRAM amb les associacions i entitats dels barris amb incidència del TRAM i a la formació de nous talents musicals
3.000 €
0241VigentCentre Artesà TradicionàriusCreació d'un marc de col·laboració, desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú entre ambdues institucions
0241_annex1FinalitzatCentre Artesà TradicionàriusAcord específic de col·laboració pel curs 2016-2017
0242FinalitzatInstitut Quatre CantonsParticipació de dos professors/es i dos alumnes de l'ESMUC en un Treball Global de Proposta Externa (TGPE)
0243FinalitzatCentre Cívic Ateneu Fort PiencParticipació de graduats/es de l'ESMUC al Cicle de Música Clàssica dels divendres primavera 2017 que té lloc a l'Auditori Fort Pienc
0243_annex1FinalitzatCentre Cívic Ateneu Fort PiencRetribucions dels músics participants al Cicle de Música Clàssica dels divendres primavera 2017
0244VigentTritó EdicionsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Tritó Edicions
0245VigentAssociació pel Foment de Música ActivaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Associació pel Foment de Música Activa
0246VigentAjuntament de l'Hospitalet de LlobregatRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
0247FinalitzatInstitut d'Estudis CatalansCessió en comodat d'una barítona de l'IEC al Parc d'Instruments de l'ESMUC
0248FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en diverses accions, projectes, programes de pràctiques i difusió d'activitats
0249FinalitzatFundació Banc SabadellAportació de 9.000€ de la Fundació Banc Sabadell al Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors 2017
9.000 €
0249_annex1FinalitzatFundació Banc SabadellBases del 15è Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors
0249_annex2FinalitzatFundació Banc SabadellModel de la memòria final del projecte
0250FinalitzatFundació Catalunya-La PedreraCol·laboració entre ambdues institucions en la realització dels actes d'apadrinament de pianos de l'ESMUC de l'any 2017
0251FinalitzatAssociació Early Music ProjectCol·laboració entre ambdues institucions en la difusió d'activitats relacionades amb la música antiga
0252VigentCentre d'Estudis Internacionals de Biologia i AntropologiaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Centre d'Estudis Internacionals de Biologia i Antropologia
0253FinalitzatCentre Cívic Ateneu Fort PiencCreació d'un marc de col·laboració i difusió entre ambdues institucions d'activitats d'interès comú i relacionades al Pla de proximitat de l'ESMUC
0253_addenda1FinalitzatCentre Cívic Ateneu Fort PiencCarta d'anul·lació del conveni
0253_annex1FinalitzatCentre Cívic Ateneu Fort PiencRetribucions dels músics participants al Cicle de Música Clàssica dels divendres del curs 2017-2018
0254FinalitzatOrfeó BadaloníEstabliment de les àrees de col·laboració i el desplegament de projectes de l'Orquestra Baetulo com a grup resident de l'ESMUC
0254_addenda1FinalitzatOrfeó BadaloníAmpliació del conveni de residència pilot per al curs 2018-2019
0254_annex1FinalitzatOrfeó BadaloníContracte privat de prestació per part de l'Orquestra Baetulo dels serveis d'interpretació artística com a orquesta pilot resident per actuar en diferents assignatures i activitats de l'ESMUC25.440 €
0255FinalitzatFundación CarolinaConvocatòria d'una beca per la realització del Màster en composició de bandes sonores pel curs 2017-2018
0256FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaFundació Catalunya La PedreraParticipació en el Programa Escoles Tàndem
20.000 €
0257FinalitzatFundació Teatre Lliure - Teatre Públic de BarcelonaAutorització per accedir al Foyer del Teatre Lliure i tocar-ne el piano per part de l'alumnat i el professorat de l'ESMUC d'aquesta especialitat
0257_annex1FinalitzatFundació Teatre Lliure - Teatre Públic de BarcelonaDocument signat pel Sr. Josep Borràs en relació a la Prevenció de Riscos Laborals del Teatre Lliure i tríptic "Informació de riscos al Teatre Lliure per a empreses i personal extern"
0258FinalitzatTeatre Nacional de CatalunyaRealització de l'espectacle "La consagració de la primavera" de Stravinski els dies 14 i 15 d'abril de 2018 a la Sala Gran del TNC
0259FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització d'un concert de l'ESMUC Jazz Project dins la programació "Emergents" el 6 d'abril de 2018 a la Sala 3 Tete Montoliu de l'Auditori1.120 €
0260FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització d'un concert de l'ESMUC Percussion Ensemble i l'ESMUC Free Ensemble dins la programació "Emergents" i "Sampler Sèries" l'11 d'abril de 2018 a la Sala 3 Tete Montoliu de l'Auditori
0261FinalitzatFundació Jaume AragallCol·laboració entre ambdues institucions per dur a terme el curs Jaume Aragall del 12 al 16 de març de 2018 i un concert final el 17 de març de 2018
0262FinalitzatFundació Antoni TàpiesRealització de 58 sessions de la representació musical "Stop, repair, prepare: variations on Ode to Joy for a prepared piano" els mesos d'abril i maig de 2018 a la Fundació Antoni Tàpies9.685 €
0263VigentAssociació Tres Quarts per Cinc QuartsCreació d'un marc de col·laboració i difusió entre ambdues institucions d'activitats d'interès comú i d'activitats amb la participació d'alumnat, professorat i Alumni de l'ESMUC a l'Hospitalet de Llobregat
0264FinalitzatFundació Mies van der RoheRealització d'un concert el 18 de maig de 2018 al Pavelló Mies van der Rohe i d'un concert el 12 de maig de 2018 al pati de la presó Model
0265FinalitzatFundación CarolinaConvocatòria d'una beca per la realització del Màster en composició de bandes sonores pel curs 2018-2019
0266FinalitzatFundació Banc SabadellAportació de 9.000€ de la Fundació Banc Sabadell al Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors 20189.000 €
0266_annex1FinalitzatFundació Banc SabadellBases del 16è Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors
0266_annex2FinalitzatFundació Banc SabadellModel de la memòria final del projecte
0267FinalitzatCentre Cívic Ateneu Fort PiencCreació d'un marc de col·laboració i difusió entre ambdues institucions d'activitats d'interès comú i relacionades al Pla de proximitat de l'ESMUC
0268FinalitzatAssociació Franz SchubertCol·laboració entre ambdues institucions per dur a terme la XXXIII edició de l'International Course for the Interpretation of Lied Wolfram Rieger de l'1 al 4 de desembre de 2018 a l'ESMUC
0269FinalitzatFederació Catalana d'Entitats CoralsCreació d'un marc de col·laboració i difusió entre ambdues institucions d'activitats d'interès comú, cessió d'espais i pràctiques de direcció coral
0270VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCreació d'un marc de col·laboració i desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú entre ambdues institucions
0270_addenda01FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració de tres concerts de l'OBC amb la participació d'alumnes de l'ESMUC l'abril de 2017 a la Sala 1 Pau Casals de l'Auditori
0270_addenda02FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de l'ESMUC Ensemble dins la programació "Sampler Sèries" el 7 d'abril de 2017 a la Sala 2 Oriol Martorell de l'Auditori
0270_addenda03FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració de tres concerts de l'OBC amb la participació d'alumnes de l'ESMUC el febrer de 2018 a la Sala 1 Pau Casals de l'Auditori
0270_addenda03bisFinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de l'ESMUC Jazz Project dins la programació "Emergents" el 18 d'abril de 2017 a la Sala 2 de l'Auditori2.500 €
0270_addenda04FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de la BMB amb la participació d'alumnes de l'ESMUC l'11 de març de 2018 a la Sala 1 de l'Auditori
0270_addenda05FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de l'ESMUC Jazz Project dins la programació d'"Amplificats" el 8 de juny de 2017 a la Sala 2 Tete Montoliu de l'Auditori
2.500 €
0270_addendaN001FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de la BMB amb la participació d'alumnes de l'ESMUC el 18 de novembre de 2018 a la Sala 1 de l'Auditori
0270_addendaN002FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraExecució de tres concerts en dos programes de temporada de l'OBC amb alumnes de l'ESMUC els mesos d'octubre i desembre de 2018 a la Sala 1 Pau Casals
0270_addendaN003VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraEdició de la partitura "L'any de la picor" d'Enric Morera amb la col·laboració del Centre Robert Gerhard i l'ESMUC4.000 €
0270_addendaN004FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de l'Orquestra Simfònica amb la participació d'alumnes de l'ESMUC el 20 de juny de 2019 a la Sala 1 Pau Casals de l'Auditori
0270_addendaN005FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de la Banda Municipal de Barcelona amb la participació d'alumnes de l'ESMUC el 17 de novembre de 2019 a la Sala 1 de l'Auditori
0270_addendaN006FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraExecució de tres concerts en dos programes de temporada de l'OBC amb alumnes de l'ESMUC el 28, 29 i 30 de novembre de 2019 i el 31 de gener, 1 i 2 de febrer de 2020 a la Sala 1 Pau Casals
0270_addendaN007VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'OBC
0270_addendaN007_annex1FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraDescripció del programa de l'assignatura de Pràcticum del curs 2019-2020
0270_addendaN008FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització d'un concert de l'ESMUC Jazz Project dins la programació "Jazz Sessions" el 17 de gener de 2020 a la Sala 2 Oriol Martorell
0270_addendaN009FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització d'un concert de l'ESMUC Jazz Project el 14 de desembre de 2020 a la Sala 2 Oriol Martorell
0270_addendaN010FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització d'un concert de l'ESMUC Big Band dins la programació "Sessions" el 21 de maig de 2021 a la Sala 2 Oriol Martorell
0270_addendaN011FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització d'un curs de formació de 80h a l'Auditori per part del Departament de Sonologia de l'ESMUC7.500 €
0270_addendaN012VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'OBC
0270_addendaN012_annex1FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0270_addendaN013FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraParticipació d'alumnat de l'ESMUC en concerts de la Banda Municipal de Barcelona (BMB) durant la temporada 2021-2022
0270_addendaN014FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització d'un concert de l'ESMUC Jazz Project el 25 de gener de 2022 a la Sala 2 Oriol Martorell
0270_addendaN015FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització d'un concert de la Big Band ESMUC el 12 de maig de 2022 a la Sala 2 Oriol Martorell
0270_addendaN015bisFinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Servei Educatiu de l'Auditori
0270_addendaN016VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Museu de la Música
0270_addendaN016bisVigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Servei Educatiu de l'Auditori
0270_addendaN016_annex1FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraDescripció del programa de l'assignatura de Pràcticum del curs 2022-2023
0270_addendaN017FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraParticipació d'alumnat de l'ESMUC en dos concerts de la Banda Municipal de Barcelona (BMB) el 12 de febrer i el 19 de març de 2023
0270_addendaN018FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització d'un concert de l'ESMUC Jazz Project dins la programació "Jazz Sessions" el 20 de gener de 2023 a la Sala 2 Oriol Martorell
0270_addendaN019FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització d'un concert de la Big Band ESMUC el 7 de juny de 2023 a la Sala 2 Oriol Martorell
0270_addendaN020FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de l'ESMUC Ensemble dins la programació "Sampler Sèries" el 17 de juny de 2023 a la Sala 2 Oriol Martorell de l'Auditori
0270_addendaN021FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització d'un concert de l'Ensemble ESMUC Modern Jazz el 12 de juny de 2024 a la Sala 2 Oriol Martorell
0270_addendaN022VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Museu de la Música
0270_addendaN022_annex1VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0270_addendaN023VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Museu de la Música
0270_addendaN023_annex1VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0270_addendaN024VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Museu de la Música
0270_addendaN024_annex1VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0270_addendaN026FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraCelebració d'un concert de l'Orquestra de l'ESMUC dins la programació "Sampler Sèries" el 18 de juny de 2024 a la Sala 1 Pau Casals de l'Auditori
0270_annex1VigentConsorci de l'Auditori i l'OrquestraDetall de la repercussió de les despeses de les zones comunes de l'edifici de l'Auditori
0271FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraGestió i ús de la Sala 4 de l'Auditori per part de l'ESMUC
0271_addenda1FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraModificació temporal i parcial de la cessió d'ús i la governança de la Sala 4 en motiu de l'estat d'alarma sanitària per la COVID-19
0271_annex1FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraRepartiment de les despeses derivades de l'ús de la Sala 4, relació del material tècnic i mapa de la sala
0271_annex2FinalitzatConsorci de l'Auditori i l'OrquestraActualització de la relació de material tècnic de la Sala 4
0272FinalitzatGermandat de la Mare de Déu de la MercèÚs de l'orgue de la Basílica de la Mercè per part de l'alumnat i el professorat de l'ESMUC10.000 €
0272_annex1FinalitzatGermandat de la Mare de Déu de la MercèCarta de rescissió del conveni núm. 0272
0273VigentaPortada ComunicacióRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a aPortada Comunicació
0274FinalitzatTeatre Nacional de CatalunyaCo-producció de l'espectacle ANNUS IRRITABILIS #SR (a partir de "L'any de la picor, una féerie" de Morera i Rusiñol) el 4 de desembre de 2018 a la Sala Gran del TNC
0275VigentVatua ProduccionsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Vatua Produccions
0276VigentInstitut de recherche sur le patrimoine musical en FranceRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF)
0277VigentAssociació del Concurs Internacional de Maria CanalsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Associació del Concurs Internacional de Maria Canals
0278VigentUniversidad ICESICreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en el camp científic, artístic, cultural i d'educació superior
0279VigentCoachvilas BusinessRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Coachvilas Business
0280VigentChengdu Chanson Culture Communication Co.Col·laboració entre ambdues institucions en la realizació del Màster en interpretació d'instruments de la música clàssica i contemporània (MEAI) per part de postgraduats/es de la República de la Xina
0281VigentEscola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de CatalunyaRealització de pràctiques acadèmiques de l'alumnat de l'ESCRBCC al Parc d'Instruments de l'ESMUC
0282VigentInstitut Valencià de la MúsicaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Institut Valencià de la Música
0283FinalitzatGoethe-Institut BarcelonaCol·laboració per dur a terme activitats relacionades amb l'idioma alemany i altres esdeveniments culturals
0283_annex1FinalitzatGoethe-Institut BarcelonaAcord específic de col·laboració curs 2018-2019
0284VigentUniversitat de BarcelonaRealització de pràctiques acadèmiques externes d'alumnat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB a l'ESMUC
0285VigentClub Català de CulturaEstabliment d'un règim de prestacions de serveis mutus entre ambdues institucions
0286FinalitzatIEA Oriol MartorellCessió de l'Auditori de l'IEA Oriol Martorell per a l'assaig de la Banda de l'ESMUC entre el 18 i el 22 de gener de 2019
0287VigentAnd Vision Inc.Col·laboració entre ambdues institucions en la realizació del Màster en interpretació d'instruments de la música clàssica i contemporània (MEAI) per part de postgraduats/es del Japó
0288VigentAssociació Música Modal a Cardedeu (Labyrinth Catalunya)Col·laboració entre ambdues institucions per dur a terme activitats relacionades amb la difusió, estudi i recerca de la música a l'àmbit mediterrani
0289FinalitzatMuseu d'Art Contemporani de BarcelonaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú en l'àmbit de l'ensenyament, la promoció i la difusió de la música i de l'art contemporani
0290FinalitzatFundació Banc SabadellAportació de 9.000€ de la Fundació Banc Sabadell al Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors 20199.000 €
0290_annex1FinalitzatFundació Banc Sabadell Bases del 17è Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors
0290_annex2FinalitzatFundació Banc SabadellModel de la memòria final del projecte
0291VigentEnderrock EdicionsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Enderrock Edicions
0292FinalitzatInstitut Català de les Empreses CulturalsCreació d'un marc de col·laboració entre la Filmoteca i l'ESMUC en el desenvolupament d'actuacions conjuntes en l'àmbit de l'ensenyament, la recerca, la promoció i la difusió de la música relacionada amb mitjans audiovisuals
0292_annex1FinalitzatInstitut Català de les Empreses CulturalsPla d'actuacions per al desenvolupament de l'acord de col·laboració per a l'any 2019
0292_annex2FinalitzatInstitut Català de les Empreses CulturalsPla d'actuacions per al desenvolupament de l'acord de col·laboració per a l'any 2021
0293VigentSocietat Musical "La Primitiva"Realització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Societat Musical "La Primitiva"
0294FinalitzatFundació Pro Música Sacra GranollersEMM i Conservatori Josep Maria Ruera de GranollersProjecte d'incentiu a la composició contemporània de música per a orgue a partir del projecte GRANOLL-ORGUE XXI
0295FinalitzatAssociació Visigòdia per a la Difusió de la Música AntigaRealització d'un concert per part de la formació Coloris Atmosphaera dins el XX Festival de Música antiga de Tiana "Tiana Antica 2019". El concert tindrà lloc el 2 de juny de 2019 a la Masia de Can Riera de Tiana
0296FinalitzatFundació Antoni TàpiesRealització i organització d'un cicle de tres concerts anomenat "Antoni Tàpies i les músiques d'Àsia" comissariat per Horacio Curti entre març i desembre de 2019
0297VigentAssociació Franz SchubertCol·laboració entre ambdues institucions per dur a terme l'International Course for the Interpretation of Lied Wolfram Rieger i altres activitats de formació obertes a l'alumnat de cant i piano de l'ESMUC
0298VigentAssociació per la Música d'Orgue de Cabrera de MarCol·laboració entre ambdues institucions en la realització del Curs d'Orgue del Maresme
0299VigentArxiu Parroquial de Santa Maria del PiCol·laboració entre ambdues institucions per realitzar programes docents orientats a la recuperació, l'estudi i la interpretació del patrimoni musical català en l'àmbit de la música antiga
0300FinalitzatAssociació d'Amics de Músics en Residència d'AlellaCol·laboració entre ambdues institucions en la realització de la desena edició del Festival de Música de Cambra "Músics en residència" d'Alella
0301FinalitzatBasílica de la Mare de Déu de la MercèÚs de l'orgue de la Basílica de la Mercè per part de l'alumnat i el professorat de l'ESMUC10.500 €
0301_addenda1FinalitzatBasílica de la Mare de Déu de la MercèModificació de l'import a abonar en concepte de l'ús de l'orgue davant la impossibilitat d'utilitzar-lo en motiu de l'estat d'alarma sanitària2.100 €
0302FinalitzatAssociació Early Music ProjectCol·laboració entre ambdues institucions en la difusió d'activitats relacionades amb la música antiga
0303VigentFX Animation Barcelona 3D & Film SchoolCol·laboració entre ambdues institucions en l'organització de cursos, conferències i projectes de col·laboració en l'àrea de l'ensenyament del cinema i l'audiovisual
0304FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en diverses accions, projectes, programes de pràctiques i difusió d'activitats
0304_annex1FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsCol·laboració entre ambdues institucions en el programa "Un passeig pels Museus"
0304_annex2FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsCessió de la gravació audiovisual i dels drets de comunicació pública del concert ESMUC Jazz Project Univers Wayne Shorter que va tenir lloc a l'Auditori el 14 de desembre de 2020 dins el cicle de Grans Conjunts de l'ESMUC
0306VigentAssociació Catalana de Tubes i BombardinsCol·laboració entre ambdues institucions per dur a terme activitats relacionades amb la difusió, estudi i recerca de la música i la pràctica professional de la tuba i el bombardí
0306_annex1FinalitzatAssociació Catalana de Tubes i BombardinsRealització del Curs de tuba i bombardí el 27 d'octubre de 2019 a l'ESMUC
0307FinalitzatFundació Joan MiróCol·laboració entre ambdues institucions en els assumptes d'interès comú en l'àmbit de l'ensenyament, la promoció i la difusió de la música i de l'art contemporani
0307_annex1FinalitzatFundació Joan MiróRealització d'una jornada d'improvisacions musicals a partir d'algunes obres exposades a l'exposició "Sound art?" el 9 de febrer de 2020 a la Fundació Joan Miró
0307_annex2FinalitzatFundació Joan MiróRealització d'un concert amb alumnat de l'ESMUC a les Festes de la Mercè 20221.300 €
0307_annex3FinalitzatFundació Joan MiróParticipació del Quartet Nexes a una jornada d’actuacions musicals dins el marc de l’exposició "Paul Klee i els secrets de la natura"
0308FinalitzatFundació BZMCol·laboració entre ambdues institucions en la difusió, interpretació i estudi de la música de Bach en el marc del Festival Bachcelona
0309FinalitzatTSH CampusRegulació de les condicions d'accés i dels descomptes aplicats a l'alumnat de l'ESMUC que vulgui accedir a un allotjament ofert per l'empresa TSH Campus
0310FinalitzatFundació Antoni TàpiesCol·laboració entre ambdues institucions en els assumptes d'interès comú en l'àmbit de l'ensenyament, la promoció i la difusió de la música i de l'art contemporani
0311FinalitzatAssociació Catalana d'Escoles de Música (ACEM)Col·laboració entre ambdues institucions en els aspectes relacionats amb l'educació musical, la formació acadèmica, la recerca i la promoció de la cultura, la música i les arts
0312VigentAssociació Jardí dels Tarongers - Consell Català de la MúsicaCol·laboració entre ambdues institucions per a dur a terme activitats musicals per part de l'alumnat i Alumni de l'ESMUC en el marc del cicle de concerts realitzats al Jardí dels Tarongers
0313FinalitzatUniversitat de BarcelonaRealització de pràctiques acadèmiques externes d'alumnat de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB a l'ESMUC
0314VigentMuseu Nacional d'Art de CatalunyaCol·laboració entre ambdues institucions en aspectes de caràcter acadèmic, pedagògic, científic, artístic i cultural i en la realització de pràctiques acadèmiques
0314_addenda1FinalitzatMuseu Nacional d'Art de CatalunyaCol·laboració entre ambdues institucions en l'acollida de la Trobada Fiddle 2022 el 13 de febrer de 2022 a la Sala Oval del MNAC
0315FinalitzatEscola Superior de Cinema i Audiovisuals de CatalunyaRealització de pràctiques acadèmiques externes d'alumnat de l'ESCAC a l'ESMUC
0316FinalitzatInstitut del TeatreCol·laboració entre ambdues institucions en la realització del Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social2.887,50 €
0317VigentHarbin Conservatory of MusicCol·laboració entre ambdues institucions en activitats, projectes musicals i intercanvi d'alumnat i professorat
0318VigentUniversitat Politècnica de CatalunyaEstabliment d'un itinerari acadèmic que permeti a l'alumnat obtenir de forma simultània el títol universitari oficial de Grau en Matemàtiques per la UPC i el Títol Superior de Música per l'ESMUC
0318_addenda1VigentUniversitat Politècnica de CatalunyaPròrroga del conveni que estableix un itinerari acadèmic que permeti a l'alumnat obtenir de forma simultània el títol universitari oficial de Grau en Matemàtiques per la UPC i el Títol Superior de Música per l'ESMUC
0319FinalitzatBasílica de la Mare de Déu de la MercèÚs de l'orgue de la Basílica de la Mercè per part de l'alumnat i el professorat de l'ESMUC10.500 €
0319_addenda1FinalitzatBasílica de la Mare de Déu de la MercèImport mensual a abonar per part de l'ESMUC en concepte de neteja i desinfecció diària de l'orgue 2.030 €
0320FinalitzatDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; Institut del Teatre; Conservatori Superior de Música del Liceu; Fundació Privada Taller de Músics; Escuela Superior de Diseño y Moda; Instituto Europeo di DesignInclusió dels ensenyaments artístics superiors a la 7a edició de l'estudi de la inserció en el món laboral dels titulats i titulades de grau i al 3r estudi sobre la inserció laboral dels titulats i titulades de màster
0321VigentDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de CatalunyaAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya; Institut del Teatre; Conservatori Superior de Música del Liceu; Fundació Privada Taller de Músics; Escuela Superior de Diseño y Moda; Escola Superior Nova Eòlia; Instituto Europeo di DesignRealització per part de l'AQU del treball de camp de l'enquesta de satisfacció dels titulats i titulades del títol superior i màsters dels centres signants d'aquest conveni
0322FinalitzatFundació Banc SabadellAportació de 15.000€ de la Fundació Banc Sabadell al Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors 202015.000 €
0322_annex1FinalitzatFundació Banc SabadellBases del 18è Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors
0322_annex2FinalitzatFundació Banc SabadellModel de la memòria final del projecte
0323FinalitzatDiputació de BarcelonaCol·laboració entre ambdues institucions en l'elaboració de projectes adreçats a la planificació de la política d'ensenyaments artístics i musicals al llarg dels propers anys
0324FinalitzatFundació de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant PauFundació Privada Lliga Catalana d'Ajuda OncològicaInclusió de la pràctica de la musicoteràpia en la Unitat d'Hematologia de l'IR i realització d'un estudi científic per avaluar el benefici que la musicoteràpia pot aportar a la recuperació del procés onco-hematològic dels pacients7.500 €
0324_annex1FinalitzatFundació de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant PauFundació Privada Lliga Catalana d'Ajuda OncològicaProtocol d'estudi i programa de musicoteràpia per a la Unitat d'Hematologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
0325FinalitzatFundació Teatre Lliure - Teatre Públic de BarcelonaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en activitats artístiques, educatives i culturals i en el préstec d'instruments musicals. Cessió del piano Steinway & Sons a l'ESMUC
0326VigentFundació BachcelonaCol·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú en l'àmbit de l'ensenyament, la promoció i la difusió de la música i en especial la difusió i promoció de la música de Bach en tots els seus aspectes
0326_annex1FinalitzatFundació BachcelonaPla d'actuació curs 2020-21 (Concert inaugural Festival Bachcelona a l'Auditori, 1 de juliol 2021 ; Concert solidari Bach a la Basílica de la Mercè, 6 de juliol 2021)
0326_annex2FinalitzatFundació BachcelonaPla d'actuació curs 2021-22 (Concert inaugural Festival Bachcelona a l'Auditori, 30 de juny 2022 ; Classes magistrals, 27 de juny 2022 ; Concert solidari Bach a la Basílica de la Mercè, 30 d'abril 2022 ; Concerts Integral Suites violoncel, març-juny 2022)
0326_annex3FinalitzatFundació BachcelonaPla d'actuació curs 2022-23 (Concert Bachcelona Akademie el 30 de juny a la Sagrada Família ; Concert inaugural Bachelona a l'Auditori el 12 de juliol de 2023 ; Classe magistral de Ryo Terakado a l'ESMUC el 10 de juliol de 2023)
0326_annex4FinalitzatFundació BachcelonaPla d'actuació curs 2023-24 (Concert La Vall d'en Bach el 27 d'abril a La Vall d'en Bas ; Concert Bachcelona Akademie el 8 de juliol a l'Auditori)
0327VigentBiblioteca Nacional de EspañaRealització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars) d'alumnat de l'ESMUC a la BNE
0328FinalitzatFundació Banc SabadellAportació de 15.000€ de la Fundació Banc Sabadell al Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors 202115.000 €
0328_annex1FinalitzatFundació Banc SabadellBases del 19è Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors
0328_annex2FinalitzatFundació Banc SabadellModel de la memòria final del projecte
0329VigentFundació Teatre Lliure - Teatre Públic de BarcelonaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en activitats artístiques, educatives i culturals i en la utilització d'espais, instal·lacions i equipaments
0330FinalitzatFundació Teatre Lliure - Teatre Públic de BarcelonaProducció i exhibició de l'espectacle radiofònic "L'Estranger" de Robert Gerhard durant la temporada 2020-21 als canals digitals del Lliure
0331FinalitzatFundació Orfeó Català-Palau de la Música CatalanaCessió de la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana a l'Ensemble de Música Contemporània de l'ESMUC el 20 de maig de 2021
0332FinalitzatConcello de Vilagarcía de ArousaParticipació de l'ESMUC al Programa de Masterclasses de
Piano Trio de la IV edició del Festival Internacional de Música ClasClas, que tindrà lloc entre el 28 de juny i el 2 de juliol de 2021
0333FinalitzatFundació Pro Música Sacra GranollersEMM i Conservatori Josep Maria Ruera de GranollersProjecte d'incentiu a la composició contemporània de música per a orgue a partir del projecte GRANOLL-ORGUE XXI
0334VigentFundació BlanquernaRealització de pràctiques acadèmiques externes d'alumnat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Fundació Blanquerna (Universitat Ramon Llull) a l'ESMUC
0335FinalitzatBasílica de la Mare de Déu de la MercèPròrroga de l'acord de col·laboració per a l'ús de l'orgue de la Basílica de la Mercè per part de l'alumnat i el professorat de l'ESMUC segons el pacte establert a l'addenda 1 del conveni núm. 031912.530 €
0336FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en diverses accions, projectes, programes de pràctiques i difusió d'activitats
0336_annex1FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsAutorització d'enregistrament i cessió dels drets de comunicació pública del concert ESMUC Jazz Project "Noves visions", 20è aniversari de l'ESMUC que va tenir lloc a l'Auditori el 25 de gener de 2022 dins el cicle de Grans Conjunts de l'ESMUC
0337FinalitzatInstitut del TeatreCol·laboració entre ambdues institucions en la realització del Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social3.990 €
0338FinalitzatFundació Privada Taller de MúsicsParticipació d'alumnat de l'ESMUC a l'espectacle "Suite de Lucía" dins el marc del festival Ciutat Flamenco 2021 el 22 d'octubre de 2021 a l'Auditori de Barcelona
0339FinalitzatFundació Teatre Lliure - Teatre Públic de BarcelonaParticipació d'un màxim de 2 alumnes de l'ESMUC al "Workshop International, Thinking with things" organitzat pel Teatre Lliure entre el 18 i el 24 d'octubre de 2021
0340FinalitzatAssociació Catalana per la PauCol·laboració entre ambdues institucions en la realització del projecte "Constructores de Pau" dins el pla d'activitats del curs 2021-2022
0341VigentInstitut de Cultura de BarcelonaCol·laboració entre l'ESMUC i el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) en assumptes d'interès comú en l'àmbit del patrimoni musical barceloní i el seu context dins la història de la ciutat de Barcelona
0342VigentConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCol·laboració entre ambdues institucions en la realització de pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars de Grau i en la realització de TFG d'alumnat de l'ESMUC als instituts, centres i unitats del CSIC
0342_annex1VigentConsejo Superior de Investigaciones CientíficasSol·licitud i aprovació de l'oferta de pràctiques acadèmiques de Grau i/o TFG a realitzar al CSIC
0342_annex2VigentConsejo Superior de Investigaciones CientíficasComunicació de la relació de l'alumnat que realitzarà pràctiques acadèmiques externes de Grau i/o TFG al CSIC
0342_annex3VigentConsejo Superior de Investigaciones CientíficasDetalls concrets del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes de Grau al CSIC
0342_addenda1VigentConsejo Superior de Investigaciones CientíficasPublicació al BOE de 30 de novembre de 2021 de la resolució segons la qual es publica el conveni entre el CSIC i l'ESMUC per la realització de pràctiques acadèmiques externes de Grau i TFG
0342_addenda2VigentConsejo Superior de Investigaciones CientíficasInscripció al Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO) del conveni signat entre el CSIC i l'ESMUC per la realització de pràctiques acadèmiques externes de Grau i TFG
0343VigentConsorci de Serveis Universitaris de CatalunyaAdhesió de l'ESMUC a l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la detecció de similituds en continguts digitals i serveis bàsics associats646,78 €
0344VigentParròquia de la Sagrada FamíliaÚs de l'orgue de la Cripta de la Parròquia de la Sagrada Família per part de l'alumnat i el professorat de l'ESMUCL'ESMUC es farà càrrec del cost d'una afinació anual general
0345FinalitzatEscola Superior d'Art Dramàtic Nova EòliaRealització de pràctiques acadèmiques externes d'alumnat de l'Escola Superior d'Art Dramàtic Nova Eòlia a l'ESMUC
0346FinalitzatMancomunitat de la Valldigna Notificació de la Mancomunitat de la Valldigna sobre la no aprovació del conveni de col·laboració entre ambdues institucions
0347FinalitzacióFundació Pro Música Sacra GranollersParticipació de dos alumnes d'orgue de l'ESMUC en el projecte "La 1/2 dels organistes de l'ESMUC"
0348FinalitzatEscola Superior d'Art Dramàtic Nova EòliaRealització de pràctiques acadèmiques externes d'alumnat de l'Escola Superior d'Art Dramàtic Nova Eòlia a l'ESMUC
0349FinalitzatAssociació Centre Cultural Sant Vicenç de SarriàRealització de la representació de l'òpera Cendrillon de Pauline Viardot el 16 de gener de 2022 al Teatre de Sarrià
0350FinalitzatAssociació Centre Parroquial de Sant Pere de RibesCol·laboració entre ambdues institucions en la representació de l'òpera Cendrillon de Pauline Viardot a la Sala de Teatre i Cinema Bell-lloc del Centre Parroquial de Sant Pere de Ribes el 23 de gener de 2022
0351FinalitzatInstitut de Cultura de Barcelona - Museu Frederic MarèsEstablir un marc de col·laboració entre ambdues institucions en l'organització d'un cicle de concerts anual anomenat "Musicant el Museu Frederic Marès, cicle de concerts de petit format inspirat en les col·leccions del Museu"
0352VigentUniversitat de BarcelonaRealització de pràctiques acadèmiques externes d'alumnat de la Facultat de Geografia i Història de la UB a l'ESMUC
0353FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
0353_annex1FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsDescripció del programa de l'assignatura de Pràcticum
0353_annex2FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsFull de treball/activitats curs 2021-2022
0353_annex3FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsAclariments sobre el Pràcticum
0354VigentGoethe-Institut BarcelonaCol·laboració per dur a terme activitats relacionades amb l'idioma alemany i altres esdeveniments culturals
0354_annex1FinalitzatGoethe-Institut BarcelonaAcord específic de col·laboració curs 2021-2022
0354_annex2FinalitzatGoethe-Institut BarcelonaAcord específic de col·laboració curs 2022-2023
0354_annex3VigentGoethe-Institut BarcelonaAcord específic de col·laboració curs 2023-2024
0355VigentCorporación de Radio y Televisión EspañolaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a RTVE
0356VigentAnkara Music and Fine Arts UniversityCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en el desenvolupament d'activitats educatives, científiques, concerts, festivals i intercanvi d'informació
0357VigentConsorci de Biblioteques de BarcelonaCol·laboració entre ambdues institucions en la divulgació de la música, la difusió d'activitats i el cicle "Llibres i música"
0358FinalitzatFundació Privada Auditori Josep CarrerasExecució de la representació de l'òpera Cendrillon de Pauline Viardot
0359FinalitzatFundació Orfeo Català-Palau de la Música CatalanaParticipació al City+ pertanyent al Barcelona Obertura Spring Festival
0360VigentAssociació Musical AndreuencaCol·laboració entre ambdues institucions per dur a terme accions d’interès mutu: intercanvi de partitures, instruments musicals, espais, produccions i pràctiques curriculars
0361VigentInstitut d'Estudis CatalansCessió en comodat d'una barítona al Parc d'instruments de l'ESMUC
0362FinalitzatMuseu Arxiu de Santa Maria - Centre d'Estudis Locals de MataróRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
0363Vigent España European
String Teacher Association
Creació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en termes de promoció i difusió
0364FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsProducció de tres capítols del
programa infantil “Una mà de contes" corresponents als guanyadors dels Jocs Florals Escolars de Catalunya de l’any 2021
0365VigentInstitut Català de les Empreses CulturalsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Institut Català de les Empreses Culturals
0365_annex 1VigentInstitut Català de les Empreses CulturalsDescripció de les assignatures Pràcticum de Musicologia i Etnomusicologia
0366VigentAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de CatalunyaInclusió dels ensenyaments artístics superiors a la 8a edició de l'estudi de la inserció en el món laboral dels titulats i titulades de grau i al 4t estudi sobre la inserció laboral dels titulats i titulades de màster
0367VigentMuseu de Matemàtiques de CatalunyaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en el camp de la divulgació del coneixement i altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp científic, artístic, acadèmic i cultural
0368VigentFundación Grupo SifuCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions per donar suport a persones amb discapacitats, desenvolupant projectes de difusió i integració social
0368_annex1FinalitzatFundación Grupo SifuParticipació de la Fundación Grupo SIFU a la jornada “Música para una sociedad más inclusiva”, que tindrà lloc el 2 de juliol de 2022 a L’Auditori de Barcelona1.200 €
0369VigentDepartament de CulturaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Biblioteca i Centre de Recursos adscrit a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals
0369_annex1VigentDepartament de CulturaDescripció de les assignatures Pràcticum de Musicologia i Etnomusicologia
0370FinalitzatBasílica de Mare de Déu de la MercèÚs de l'orgue de la Basílica de la Mercè per part de l'alumnat i el professorat de l'ESMUC11.000 €
0371VigentTSH CampusRegulació de les condicions d'accés i dels descomptes aplicats a l'alumnat de l'ESMUC que vulgui accedir a un allotjament ofert per l'empresa TSH Campus
0372VigentAssociació Centre Cultural Sant Vicenç de SarriàCol·laboració entre ambdues institucions en el camp de la divulgació de les arts escèniques i altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic, acadèmic i cultural
0373VigentZhong-Xi-Qiao Asociación InterculturalCol·laboració entre ambdues institucions per a potenciar i afavorir les relacions en el camp de difusió dels estudis de màster entre els centres i l'alumnat xinès
0374VigentInstituto CervantesRealització de pràctiques acadèmiques externes, curriculars i extracurriculars, no remunerades de l'alumnat de l'ESMUC a les seus de l'Instituto Cervantes
0374_annex1VigentInstituto CervantesPublicació al BOE del Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, curriculars i extracurriculars, no remunerades de l'alumnat de l'ESMUC a les seus de l'Instituto Cervantes
0375FinalitzatTeatre LliureParticipació d'un màxim de 2 alumnes de l’ESMUC en el “Workshop Internacional, Identitat Sonora” organitzat pel Teatre Lliure
0376VigentAjuntament de Palafolls - Escola de Música i Dansa de PalafollsHabilitació d'aules d'estudi de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls per a alumnes de l'ESMUC
0377FinalitzatFundació Orfeó Català - Palau de la Música CatalanaRealització d'un concert al Petit Palau a càrrec del Quartet Atenea i de la Camerata Casals el 2 de desembre de 20222.000 €
0378FinalitzatEuropean String Teacher AssociationCol·laboració amb ESTA per a la realització del curs de pedagogia d'instruments de corda que tindrà lloc a l'ESMUC els dies 9, 10 i 11 de desembre de 2022
0379FinalitzatOut·sideAcord de col·laboració per a la promoció i realització d'activitats en el camp de la música contemporània
0379_addenda1FinalitzatOut·sideRealització del projecte The City Composing, dirigit per la compositora i pianista Hara Alonso, el 25 de novembre al Centre d’Art Santa Mònica
0380FinalitzatServicio Español para la Internacionalización de la EducaciónSubvenció per a la mobilitat ERASMUS per al curs 2022-23 i 2023-2484.680€
0381FinalitzatDepartament de Cultura de la Generalitat de CatalunyaItinerància de l'exposició "100 Anys de l'obra del cançoner popular de Catalunya"
0382FinalitzatFundació Privada Mir-PuigEncàrrec de la construcció d'un violí del lutier David Bagué destinat a l'ESMUC18.150€
0383FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovosualsProducció de tres capítols del
programa infantil “Una mà de contes" corresponents als guanyadors dels Jocs Florals Escolars de Catalunya de l’any 2022
0384VigentAssociació Centre Parroquial Sant Pere de RibesCol·laboració entre ambdues institucions per a la realització d'activitats pedagògiques, artístiques i culturals
0385VigentCentre Cívic Ateneu Fort PiencCreació d'un marc de col·laboració i difusió entre ambdues institucions d'activitats d'interès comú
0386VigentInstitut PoblenouCol·laboració entre ambdues institucions per organitzar, oferir i impartir en règim de formació en alternança i dual els cicles formatius de Gestió administrativa, d'Administració i finances i d'Administració i finances (àmbit gestor d'assegurances)
0387VigentInstitut Rambla PrimCol·laboració entre ambdues institucions per organitzar, oferir i impartir en règim de formació en alternança i dual els cicles formatius de Gestió administrativa i d'Administració i finances
0388VigentFederació Catalana d'Entitats CoralsCreació d'un marc de col·laboració i difusió entre ambdues institucions d'activitats d'interès comú, cessió d'espais i pràctiques de direcció coral
0389VigentAcadèmia de Belles Arts de Sabadell Fundació PrivadaCreació d'un marc de col·laboració i difusió entre ambdues institucions d'activitats d'interès comú i participació de l'alumnat de màster de l'ESMUC en el programa cultural de l'Acadèmia de Belles Arts
0390FinalitzatFundació Orfeó Català-Palau de la Música CatalanaCessió de la sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana per realitzar un concert de l'oratori Isacco de Marianna von Martines el 19 d'abril de 2023
0391VigentAssociació Cor LaBinotaCol·laboració entre ambdues institucions per dur a terme el Festival Toca'm
0392FinalitzatConsejo Superior de Investigaciones CientíficasRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a instituts del CSIC
0392_annex1FinalitzatConsejo Superior de Investigaciones CientíficasSol·licitud de pràctiques acadèmiques externes de Grau de l'alumnat de l'ESMUC al CSIC
0392_annex2FinalitzatConsejo Superior de Investigaciones CientíficasRelació de l'alumnat de l'ESMUC que realitzarà pràctiques acadèmiques externes de Grau al CSIC
0392_annex3FinalitzatConsejo Superior de Investigaciones CientíficasDetalls concrets del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes de Grau al CSIC
0393VigentCatalunya RàdioRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Catalunya Ràdio
0394VigentMUSICoLòGICSRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a MUSICoLòGICS
0395VigentFundación Juan MarchRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Fundación Juan March
0396VigentCasa AsiaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Casa Asia
0396_annex1VigentCasa AsiaDescripció de les assignatures Pràcticum de Musicologia i Etnomusicologia
0397FinalitzatBiblioteca Nacional de EspañaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la BNE
0397_annex1FinalitzatBiblioteca Nacional de EspañaDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia I i II
0397_annex2FinalitzatBiblioteca Nacional de EspañaFull de treball/activitats curs 2014-2015
0398VigentNeu Arts & SoundRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Neu Arts & Sound
0398_annex1VigentNeu Arts & SoundDescripció de les assignatures Pràcticum de Musicologia i Etnomusicologia
0399VigentLegalmusic En VivoRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Festival Internacional de Acción Artística SOS 4.8
0399_annex1VigentLegalmusic En VivoDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia I i II
0400VigentCentre d'Estudi de les Tradicions de SaviesaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al CETR
0400_annex1VigentCentre d'Estudi de les Tradicions de SaviesaDescripció de les assignatures Pràcticum de Musicologia i Etnomusicologia
0401VigentMuseu Etnogràfic de RipollRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Museu Etnogràfic de Ripoll
0401_annex1VigentMuseu Etnogràfic de RipollDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0402VigentUniversidade de Aveiro - Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e DançaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'INET-md
0403VigentEsbart Català de DansairesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Esbart Català de Dansaires
0403_annex1VigentEsbart Català de DansairesDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0404VigentFicta Edicions i ProduccionsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Ficta Edicions i Produccions
0404_annex1VigentFicta Edicions i ProduccionsDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0405VigentCamins, Espai d'Educació Viva - Associació per una criança respectuosa amb els infantsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'ACRI
0405_annex1VigentCamins, Espai d'Educació Viva - Associació per una criança respectuosa amb els infantsDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0406VigentEuropean Shakuhachi SocietyRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'European Shakuhachi Society
0406_annex1VigentEuropean Shakuhachi SocietyDescripció de les assignatures Pràcticum de Musicologia i Etnomusicologia
0407VigentAjuntament de SabadellRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Ajuntament de Sabadell
0408VigentNewcastle University - Live Music ExchangeRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Newcastle University
0409VigentTortosa MediaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Tortosa Media
0409_annex1Vigent Tortosa MediaDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0410FinalitzatDepartament de CulturaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Departament de Cultura
0410_annex1FinalitzatDepartament de CulturaModel de conveni específic a signar per l'alumne/a, l'ESMUC i el Departament de Cultura
0411VigentAssociació Educativa XeraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Associació Educativa Xera
0411_annex1VigentAssociació Educativa XeraDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0412VigentAssociació Musical de Mestres DirectorsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Associació Musical de Mestres Directors
0412_annex1VigentAssociació Musical de Mestres DirectorsDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0413VigentArxiu Parroquial d'Olesa de MontserratRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Arxiu Parroquial d'Olesa de Montserrat
0413_annex1VigentArxiu Parroquial d'Olesa de MontserratDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0414VigentAlter SinergiesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Alter Sinergies
0415FinalitzatConsell Insular de MenorcaAssociació AladernRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca
0415_annex1FinalitzatConsell Insular de MenorcaAssociació AladernDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0416FinalitzatInstitut del TeatreRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de Pedagogia i de Musicologia de l'ESMUC a l'Institut del Teatre
0416_annex1FinalitzatInstitut del TeatreDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Pedagogia
0416_annex2FinalitzatInstitut del TeatreDescripció de l'assignatura Pràcticum II de Pedagogia
0416_annex3FinalitzatInstitut del TeatreDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia I i II
0416_annex4FinalitzatInstitut del TeatreModel de full de treball/activitats
0417VigentTrafalgar13 Music HouseRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Trafalgar13 Music House
0418FinalitzatMuseu Arxiu de Santa Maria - Centre d'Estudis Locals de MataróRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró
0419VigentInstitut de Formació Contínua de la Universitat de BarcelonaRealització de pràctiques acadèmiques externes d'alumnat de l'Institut de Formació Contínua de la UB a l'ESMUC
0418_annex1FinalitzatMuseu Arxiu de Santa Maria - Centre d'Estudis Locals de MataróDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0420FinalitzatSister Sonic (MondoSonoro)Realització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Sister Sonic (MondoSonoro)
0420_annex1FinalitzatSister Sonic (MondoSonoro)Descripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0421VigentMedusaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Medusa
0422VigentBarcelona Obertura (Barcelona Global)Realització de pràctiques extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster en Management i producció musical a Barcelona Obertura (Barcelona Global)
0423FinalitzatAgrupació Musical del MaresmeRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Agrupació Musical del Maresme
0423_annex1FinalitzatAgrupació Musical del MaresmeDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0426VigentOms i de PratRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Oms i de Prat
0427VigentElástica ProductionsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Elástica Productions
0427_annex1FinalitzatElástica ProductionsDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0428VigentOrfeo EdicionesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Orfeo Ediciones
0428_annex1VigentOrfeo EdicionesDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia I i II
0429VigentPértiga MusicRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Pértiga Music
0429_annex1FinalitzatPértiga MusicDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0430VigentQualsevol NitRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Qualsevol Nit
0430_annex1VigentQualsevol NitDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0431VigentAssociació Cultural PaupaterresRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Associació Cultural Paupaterres
0431_annex1FinalitzatAssociació Cultural PaupaterresDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0432VigentFredi's Jazz BandRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Fredi's Jazz Band
0432_annex1FinalitzatFredi's Jazz BandDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0433VigentOrquestra Simfònica del VallèsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Orquestra Simfònica del Vallès
0433_annex1FinalitzatOrquestra Simfònica del VallèsDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0434FinalitzatDirec DiamantRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Direc Diamant
0434_annex1FinalitzatDirec DiamantDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0435FinalitzatRosazul MúsicaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Rosazul Música
0435_annex1FinalitzatRosazul MúsicaDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0436VigentFundació Casa de la Música de les Comarques GironinesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines
0436_annex1FinalitzatFundació Casa de la Música de les Comarques GironinesDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0437VigentAssociació d'Amics per la Música de Cambra de GodellaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Associació d'Amics per la Música de Cambra de Godella
0437_annex1FinalitzatAssociació d'Amics per la Música de Cambra de GodellaDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0438VigentHarmonia XXI Moonwinds ensembleRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Harmonia XXI Moonwinds ensemble
0438_annex1FinalitzatHarmonia XXI Moonwinds ensembleDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0439FinalitzatDirec DiamantRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Direc Diamant
0439_annex1FinalitzatDirec DiamantDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0440VigentConcerts StudioRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de grau de l'ESMUC a Concerts Studio
0440_annex1FinalitzatConcerts StudioDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0441VigentConcerts StudioRealització de pràctiques extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster en Management i producció musical a Concerts Studio
0442VigentL'Estenedor-VerdCelRealització de pràctiques extracurriculars per part de l'alumnat del Màster en Management i producció musical a L'Estenedor-VerdCel
0443VigentUnison RightsRealització de pràctiques extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster en Management i producció musical a Unison Rights
0444VigentRereveraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Rerevera
0444_annex1FinalitzatRereveraDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0445VigentRosazulRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Rosazul Música
0445_annex1FinalitzatRosazulDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0446FinalitzatIbercameraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Ibercamera
0446_annex1FinalitzatIbercameraDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0447FinalitzatCamera MusicaeRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Camera Musicae
0447_annex1FinalitzatCamera MusicaeDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0448VigentFundació Victoria de los ÁngelesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Fundació Victoria de los Ángeles
0448_annex1FinalitzatFundació Victoria de los ÁngelesDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0449VigentUnison RightsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de Grau de l'ESMUC a Unison Rights
0449_annex1FinalitzatUnison RightsDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0450FinalitzatVisualsonoraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Visualsonora
0450_annex1FinalitzatVisualsonoraDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0451FinalitzatAssociació Col·lectiu MixturRealització de pràctiques extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster en Management i producció musical al Festival Mixtur
0452VigentCentre Internacional de Música Medieval de la ValldignaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al CIMM
0452_annex1FinalitzatCentre Internacional de Música Medieval de la ValldignaDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0453VigentInstitut Angeleta FerrerRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Institut Angeleta Ferrer
0454VigentInstitut MontiliviRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Institut Montilivi
0455VigentInstitut ReguissolRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Institut Reguissol
0456VigentEscola PereantonRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Escola Pereanton
0457VigentAssociació Basket BeatRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Associació Basket Beat
0458VigentCoderch AcústicaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Coderch Acústica
0459VigentFundación Privada VozesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Fundación Privada Vozes
0460VigentFundació BachcelonaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Fundació Bachcelona
0460_annex1FinalitzatFundació BachcelonaDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2020-2021
0461VigentAdela Sánchez ProduccionesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Adela Sánchez Producciones
0461_annex1FinalitzatAdela Sánchez ProduccionesDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0462VigentConservatori de Música de ManresaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Conservatori de Música de Manresa
0463VigentSweet BirdRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Sweet Bird
0463_annex1FinalitzatSweet BirdDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0464VigentCamera MusicaeRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Camera Musicae
0464_annex1FinalitzatCamera MusicaeDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0465VigentAssociació Col·lectiu MixturRealització de pràctiques extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster en Management i producció musical al Festival Mixtur
0466VigentDirec DiamantRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Direc Diamant
0467VigentDTSGRUP 2015Realització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a DTSGRUP 2015
0467_annex1FinalitzatDTSGRUP 2015Descripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0468VigentIvana Rossell - AcústicaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Ivana Rossell - Acústica
0469VigentCamera MusicaeRealització de pràctiques extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster en Management i producció musical a Camera Musicae
0470VigentInstitut Escola Les VinyesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Institut Escola Les Vinyes
0471VigentCentre Superior d'Estudis Musicals Taller de MúsicsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC al Taller de Músics
0472VigentEscola de Música i Arts del LluçanèsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Escola de Música i Arts del Lluçanès
0473VigentInstitut Joan Salvat PapasseitRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Institut Joan Salvat Papasseit
0474VigentVersemblantRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat del Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius de l'ESMUC a Versemblant
0475VigentAssociació Orquestra de Cambra CatalanaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Associació Orquestra de Cambra Catalana
0475_annex1FinalitzatAssociació Orquestra de Cambra CatalanaDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0476VigentNavarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y OcioRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio (NICDO)
0476_annex1FinalitzatNavarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y OcioDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0477VigentBarcelona Events MusicalsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Barcelona Events Musicals (BEM)
0477_annex1FinalitzatBarcelona Events MusicalsDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0478FinalitzatFragsyRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Fragsy
0478_annex1FinalitzatFragsyDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0479VigentCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
0479_annex1FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0480FinalitzatJoventuts Musicals de Torroella de MontgríRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a les Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
0481VigentMISPRESS SPNRealització de pràctiques extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster en Management i producció musical a MISPRESS SPN
0482VigentFragsyRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Fragsy
0482_annex1FinalitzatFragsyDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2021-2022
0483VigentJoventuts Musicals de Torroella de MontgríRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a les Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí
0484VigentIbercameraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a Ibercamera
0484_annex1FinalitzatIbercameraDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2022-2023
0485VigentThe Project Music CompanyRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a The Project Music Company
0485_annex1FinalitzatThe Project Music CompanyDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2022-2023
0486VigentFAMFAMRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a FAMFAM
0486_annex1FinalitzatFAMFAMDescripció de l'assignatura Pràcticum I de Producció i gestió del curs 2022-2023
0487VigentEscola Sant MartíRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Pedagogia de l'ESMUC a l'Escola Sant Martí
0488VigentVankiki RecordsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Producció i gestió musical de l'ESMUC a Vankiki Records
0489VigentAssociació OrpheusRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Producció i gestió musical de l'ESMUC a l'Associació Orpheus
0490VigentFundación Grupo SIFURealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Producció i gestió musical de l'ESMUC a la Fundación Grupo SIFU
0491VigentSwit RecordsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster en Management i producció musical a Swit Records
0492VigentAssociació Orquestra Diletant de CatalunyaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Producció i gestió musical de l'ESMUC a l'Associació Orquestra Diletant de Catalunya
0493VigentAsociación Libre MusicalRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Producció i gestió musical de l'ESMUC a l'Asociación Libre Musical
0494VigentHarmony GamesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Producció i gestió musical de l'ESMUC a Harmony Games
0495VigentVida RecordsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster en Management i producció musical a Vida Records
0496VigentEscola Municipal de Música Josep CarbóRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Pedagogia de l'ESMUC a l'Escola Municipal de Música Josep Carbó
0497VigentVisualsonoraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Pedagogia de l'ESMUC a Visualsonora
0498VigentOrganización Nacional de Ciegos EspañolesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Pedagogia de l'ESMUC a l'Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
0499VigentEscola de Música Moderna de BadalonaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Pedagogia de l'ESMUC a l'Escola de Música Moderna de Badalona
0500VigentEscola Pia de SabadellRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Pedagogia de l'ESMUC a l'Escola Pia de Sabadell
0501VigentEscola Municipal de Música i Dansa de Santa Perpètua de MogodaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del màster de Pedagogia per a músics a l'Escola Municipal de Música i Dansa de Santa Perpètua de Mogoda
0502VigentEscola Municipal de Música de MataróRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del màster de Pedagogia per a músics a l'Escola Municipal de Música de Mataró
0503VigentAssociació IntegrasonsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Pedagogia de l'ESMUC a l'Associació Integrasons
0504VigentSitback ProduccionsRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster en Management i producció musical a Sitback Produccions
0505VigentDefymusicRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster en Management i producció musical a Defymusic
0506VigentFundació Privada Lux - Art SolidariRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del màster Management and music production a la Fundació Privada Lux - Art Solidari
0507VigentFundació Victoria de los ÁngelesRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del màster Management and music production a la Fundació Victoria de los Ángeles
0508VigentGrup de Recerca Sound & City / So i ciutatRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC al Grup de Recerca Sound & City / So i ciutat
0508_annex1VigentGrup de Recerca Sound & City / So i ciutatDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0509VigentFAMFAMRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Producció i gestió musical de l'ESMUC a FAMFAM
0510FinalitzatFundació Banc Sabadell Aportació de 15.000€ de la Fundació Banc Sabadell al Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors 202315.000 €
0510_annex1FinalitzatFundació Banc SabadellBases del 21è Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors
0510_annex2FinalitzatFundació Banc SabadellModel de la memòria final del projecte
0511VigentAcadèmia Tastavins PenedèsCreació d'un marc de col·laboració i difusió entre ambdues institucions d'activitats d'interès comú i participació de l'alumnat de màster de l'ESMUC en la programació del Festival Vijazz
0512VigentFundación Ópera OviedoRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat del Màster de Direcció i Gestió de Centres Educatius de l'ESMUC a la Fundación Ópera Oviedo
0513VigentPlay Plan CulturalRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Producció i gestió musical de l'ESMUC a Play Plan Cultural
0514VigentAssociació Juvenil Original Soundtrack OrchestraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Producció i gestió musical de l'ESMUC a l'Associació Juvenil Ouriginal Soundtrack Orchestra
0515VigentMontebello AgencyRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum i extracurriculars per part de l'alumnat de Grau de l'especialitat de Producció i gestió musical de l'ESMUC a Montebello Agency
0516VigentMuseu d'Art Contemporani de BarcelonaCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú en l'àmbit de l'ensenyament, la promoció i la difusió de la música i de l'art contemporani
0517FinalitzatBasílica de la Mare de Déu de la MercèÚs de l'orgue de la Basílica de la Mercè per part de l'alumnat i el professorat de l'ESMUC
0518VigentVINSEUM - Museu de les Cultures del Vi de CatalunyaRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a VINSEUM - Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
0518_annex1VigentVINSEUM - Museu de les Cultures del Vi de CatalunyaDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0519VigentEscola Municipal de les Arts d'EsparregueraRealització de pràctiques curriculars en el marc de l'assignatura Pràcticum per part de l'alumnat de l'ESMUC a l'Escola Municipal de les Arts d'Esparreguera
0519_annex1VigentEscola Municipal de les Arts d'EsparregueraDescripció de l'assignatura Pràcticum de Musicologia
0520VigentConsejo Superior de Investigaciones CientíficasCol·laboració entre ambdues institucions en la realització de pràctiques acadèmiques curriculars i extracurriculars de Màster i en la realització de TFM d'alumnat de l'ESMUC als instituts, centres i unitats del CSIC
0520_annex1VigentConsejo Superior de Investigaciones CientíficasSol·licitud i aprovació de l'oferta de pràctiques acadèmiques de Màster i/o TFM a realitzar al CSIC
0520_annex2VigentConsejo Superior de Investigaciones CientíficasComunicació de la relació de l'alumnat que realitzarà pràctiques acadèmiques externes de Màster i/o TFM al CSIC
0520_annex3VigentConsejo Superior de Investigaciones CientíficasDetalls concrets del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes de Màster al CSIC
0521VigentAssociació Juvenil Original Soundtrack OrchestraCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0522VigentAssociació Early Music ProjectCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú relacionats amb la música antiga
0523VigentAssociació Catalana d'Escoles de Música (ACEM)Col·laboració entre ambdues institucions en els aspectes relacionats amb l'educació musical, la formació acadèmica, la recerca i la promoció de la cultura, la música i les arts
0524VigentEscola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Politécnico do PortoEscola Superior de Educação do Politécnico do PortoCol·laboració entre les tres institucions en la promoció d'activitats culturals, pedagògiques, educatives, artístiques i de formació i investigació
0525VigentOrganisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM)Col·laboració entre ambdues institucions en el Mercat de Música Viva de Vic, presentant propostes artístiques i realitzant pràctiques acadèmiques externes de l'alumnat de l'ESMUC al Mercat
0526VigentServicio Español para la Internacionalización de la EducaciónSubvenció per a la mobilitat ERASMUS per al curs 2023-202492.056€
0527FinalitzatFundació Banc SabadellAportació de 15.000€ de la Fundació Banc Sabadell al Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors 202215.000 €
0527_annex1FinalitzatFundació Banc SabadellModel de la memòria final del projecte
0528VigentHospital Universitari Germans Trias i PujolRealització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars) per part de l'alumnat de l'ESMUC del Màster de Musicoteràpia a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
0528_annex1VigentHospital Universitari Germans Trias i PujolModel de conveni específic de pràctiques amb l'alumne/a
0529VigentFundació Casa de la MúsicaRealització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars) per part de l'alumnat de l'ESMUC a la Fundació Casa de la Música
0530VigentFundació Montserrat TorrentCongregació de l'Oratori de Sant Felip NeriÚs de l'orgue de l'Oratori de Sant Felip Neri per part de l'alumnat i el professorat de l'ESMUC
0531VigentInstitut del TeatreCreació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural
0532VigentParcoursCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0533VigentYong Siew Toh Conservatory of Music - National University of SingaporeCreació d'un marc de col·laboració i de difusió entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú
0534VigentYong Siew Toh Conservatory of Music - National University of SingaporeEstabliment d'un programa d'intercanvi per a l'alumnat de Grau i Postgrau d'ambdues institucions
0534_annex 1_5VigentYong Siew Toh Conservatory of Music - National University of SingaporeS'inclouen 5 annexos: Durada del programa d'intercanvi i responsables de cada institució (1A i 1B), Criteris d'elecció (2), Facultats i escoles participants (3), Responsabilitats econòmiques de l'alumnat (4) i Altres obligacions de l'alumnat (5)
0535VigentTrafalgar13 Music HouseRealització de pràctiques extracurriculars per part de l'alumnat de l'ESMUC del màster de Composició en bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals a Trafalgar13 Music House
0536VigentLaboratori SonorCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0537VigentFrames PercussionCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0537_annex1VigentFrames PercussionCol·laboracions curs 2023-2024 (Cicle Difraccions i Grup de Percussió de l'ESMUC)
0538VigentFundació Antoni TàpiesCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions, activitats, pràctiques curriculars i extracurriculars i altres projectes d'interès comú
0538_addenda1VigentFundació Antoni TàpiesCol·laboració entre ambdues institucions en la realització del projecte musical "La maleta de Tàpies"
0539VigentAssociació Tempus TrioCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0540VigentAssociació Catalana per la PauCol·laboració entre ambdues institucions en els assumptes d'interès comú en l'àmbit de l'estudi i la difusió de la música i de la cultura de pau
0540_addenda1VigentAssociació Catalana per la PauCol·laboració entre ambdues institucions en la realització del projecte "Constructores de Pau" dins el pla d'activitats del curs 2023-2024
0541FinalitzatCorporació Catalana de Mitjans AudiovisualsProducció de tres capítols del
programa infantil “Una mà de contes" corresponents als guanyadors dels Jocs Florals Escolars de Catalunya de l’any 2023
0542VigentArs MovensCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0543VigentInstitut del TeatreRealització de pràctiques curriculars per part de l'alumnat dels estudis d'Art dramàtic, Dansa i Tècniques de les arts de l'espectacle de l'Institut del Teatre a l'ESMUC
0544VigentAssociació Musical NeumaCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0545VigentAssociació NoctesCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0546VigentMúsics per la CoblaCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0547VigentQuintet SenArtsCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0548VigentDichos DiabolosCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0549VigentFundació Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)Creació d'un marc de col·laboració entre ambdues institucions en assumptes d'interès comú en l'àmbit del patrimoni musical i audiovisual
0550VigentFundació Orfeó LleidatàCol·laboració entre ambdues institucions en la realització del Cicle Clàssica Oberta
0551FinalitzatFundació Banc SabadellAportació de 15.000€ de la Fundació Banc Sabadell al Premi Internacional Joan Guinjoan per a Joves Compositors 2023
0551_annex1FinalitzatFundació Banc SabadellBases del Premi Joan Guinjoan per a Joves Compositors 2023
0551_annex2FinalitzatFundació Banc SabadellModel de la memòria final del projecte
0552VigentQuartet VivancosCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0553VigentThe Ministers of PastimeCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0554VigentFundación Alhambra GuitarrasCol·laboració entre ambdues institucions en la promoció i difusió de concerts i activitats de l'ESMUC
0555VigentCor CererolsCol·laboració entre ambdues institucions en el desplegament d'actuacions i projectes d'interès comú
0556FinalitzatFranz Schubert FilharmoniaCol·laboració entre ambdues institucions en la participació d'estudiants de l'ESMUC de l'especialitat d'Interpretació de la música clàssica i contemporània a tres concerts de la Temporada Franz Schubert Filharmonia entre el 24 i el 26 de maig de 2024
0557VigentUniversitat Rovira i VirgiliCol·laboració entre ambdues institucions en l'establiment d'un itinerari acadèmic per a l'obtenció simultània dels títols en Educació Primària (menció en Educació musical i dansa) de la URV i del Grau en Ensenyaments Artístics Superior de Música de l'ESMUC
0557_annex1VigentUniversitat Rovira i VirgiliCriteris d'admissió al programa de simultaneïtat
0557_annex2VigentUniversitat Rovira i VirgiliItinerari acadèmic
0557_annex3VigentUniversitat Rovira i VirgiliTaula de reconeixement d'assignatures