Trompeta

Instrument aeròfon d’embocadura d’embut, de metall (llautó, bronze o argent), que consisteix en un tub llarg i estret, generalment enroscat circularment, i que va eixamplant-se gradualment des de l’embocadura fins al pavelló.


Trompeta

Imatge d'una trompeta

Trompeta històrica, còpia realitzada pels tallers EGGER d’un instrument Johann Leonhard Ehe (Nuremberg 1664-1724) o Johann Wilhelm Haas (Nuremberg 1649-1723)