Trompa

Instrument aeròfon d’embocadura d’embut, de metall (llautó, bronze o argent), que consisteix en un tub llarg i estret, generalment enroscat circularment, i que va eixamplant-se gradualment des de l’embocadura fins al pavelló.


Trompa

Imatge d'una trompa

Trompa Natural , còpia realitzada per Engelbert Schmid d’un instrument Ignaz Lorenz (Austria, Linz 1827–1886) del 1860