Saxòfon

Imatge d'un Saxòfon

Instrument de vent de llengüeta simple i de tub cònic, considerat de vent de fusta en la classificació tradicional dels instruments


Saxòfon tenor

Imatge d'un Saxòfon

Saxòfon tenor model “Super Action 80 Serie II Tenor” afinat en Bb dels tallers-fàbrica Henri Selmer Paris i adquirit al 2004

Saxòfon baríton

Imatge d'un saxòfon baríton

Saxòfon baríton model “Super Action III Baritono” afinat en Eb dels tallers-fàbrica Henri Selmer Paris i adquirit al 2009