Timbals llatins

Els timbals llatins  són uns tambors cilíndrics amb carcassa usualment de metall, amb una sola membrana, inventats a Cuba a principis del segle XX i usats en les orquestres cubanes de música popular.


Timbals llatins

Imatge d'un home fent servir uns timballs llatins

Timbals llatins fruït de la donació del bateria i membre del trio base de l’ESMUC Aldo Caviglia