Marimba

Instrument musical de percussió semblant al xilòfon, que consta d’una sèrie de làmines de fusta de longituds diverses, proveïdes d’un ressonador cadascuna.


Marimba

Imatge d'una marimba

Marimba de tres octaves