Glockenspiel

Imatge d'un Glockenspiel

[mús] Instrument idiòfon de percussió directa format per una filera de làmines metàl·liques que, percudides per uns martellets, produeixen un so argentí i clar.


Glockenspiel

Imatge d'un Glockenspiel

Glockenspiel

Imatge d'un glockenspiel