Set de teclats

Imatge d'un set de teclats

Set de teclats amb teclat sintetitzador Roland Fantom-X8, 2 suports de teclat, banqueta de teclat, pedal de ressonància i cable alimentació


Set de teclats

Imatge d'un set de teclats

Set de teclats

Imatge d'un set de teclats