Piano

Imatge d'un piano de cua

m. [LC] [MU] Instrument músic cordòfon en què les cordes, paral·leles a la taula harmònica, són colpejades per martellets maniobrats per mitjà d’un teclat. Piano vertical. Piano de manubri.


Piano de gran cua

Imatge d'un piano de cua

És, sens dubte, el piano triat entre els artistes més prestigiosos i les principals institucions i teatres en tot el mon. Es sinònim de les més alta qualitat, so incomparable i perfecta sensibilitat en la pulsació.

Piano

Imatge d'un piano de 2/4 de cua

El piano de 2/4 de cua és el piano base de l’escola

Piano

Imatge d'un piano de gran cua

Piano de Gran cua del contructor Sébastien Érard (1752 – 1831) datat de l’any 1877 i cedit per la Sra. Assumpta Tarrés.