La recerca a l’ESMUC

L’Escola Superior de Música de Catalunya promou plans de recerca i participa en projectes d’investigació vinculats a les àrees de coneixement i especialització musicals que li són pròpies: la interpretació, la creació, la teoria, la història, l’educació, la cultura, la tecnologia i la gestió musicals.

Des de la seva fundació, l’ESMUC ha incorporat de manera progressiva la recerca dins les seves activitats formatives i artístiques. Amb els anys, el professorat ha participat en diversos grups i projectes d’investigació, en col·laboració amb universitats i altres centres de recerca. El 2 de març de 2021, el Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya ha aprovat una modificació dels estatuts amb la qual la recerca s’inclou a les finalitats del centre, integrada definitivament als ensenyaments musicals superiors, tant de grau com de postgrau.