Beques i ajuts

Bonificacions

Els graduats i les graduades que hagin obtingut matrícula d’honor en alguna assignatura de quart curs del Títol superior el curs acadèmic anterior al de la matrícula de màster o postgrau en curs, rebran la bonificació de l’import del nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut aquesta qualificació. Aquesta bonificació s’aplica en els crèdits matriculats per primera vegada i en la matrícula del curs acadèmic immediatament posterior. Excepcionalment, en el cas que no es puguin matricular prou crèdits per primera vegada, es pot aplicar la bonificació en una segona matrícula o posterior.

Les persones que hagin obtingut matrícula d’honor en alguna assignatura de màster o postgrau, rebran la bonificació de l’import del nombre de crèdits equivalent al que s’ha obtingut aquesta qualificació, en els crèdits matriculats per primera vegada per a un segon màster o postgrau. Excepcionalment, en el cas que no es puguin matricular prou crèdits per primera vegada, es pot aplicar la bonificació en una segona matrícula o posterior.

Règim de preus

Concepte
Import
Validació, reconeixement i transferència de crèdits:
•     Preu per crèdit validat
100% del preu del crèdit
•     Sol·licitud de validació i reconeixement
100% del preu del crèdit
Assegurança obligatòria
22 €
Material divers
11 €
Certificació acadèmica
24 €
Altres certificacions
11 €