Matrícula

La matricula als màsters 2022-2023 es farà online, en les següents dates:

Curs 2022-23DataHoraVia
Matrícula de Màsters 2n curs4-5 Jul9-23:59Online
Matrícula de Màsters: 1r curs
(preinscrits a 1r i 2n termini)
7-8-9 Jun9-23:59Online
Matrícula de Màsters. 1r curs
(preinscrits a 3r termini)
6-7-8 Jul9-23:59Online
  • Atenció telefònica de 9 a 14 h.

AccésPreinscripció
Matrícula
Hora
Estudiants de 2n curs 4 i 5 Juliol9-23:59
1r termini preinscripció
(nous estudiants)
Del 14 de febrer al 25 de març
7, 8 i 9 de juny 9-23:59
2n termini preinscripció
(nous estudiants)
Del 18 d'abril al 13 de maig
7, 8 i 9 de juny
9-23:59
3r termini preinscripció
(nous estudiants)
Del 9 al 23 de juny6, 7 i 8 de juliol9-23:59
Termini extraordinariDe l'1 al 9 de setembre14, 15 i 16 de setembre9-23:59

Per fer la matrícula hauràs d’accedir al programa de gestió acadèmica Còdex amb el mateix usuari (DNI o passaport) i la contrasenya creada per a la preinscripció. Si no recordes la contrasenya, la pots recuperar aquí.

Rebràs l’enllaç al programa de gestió acadèmica per correu electrònic. 
Durant els dies de matrícula, de 9:00 a 15:00, disposaràs d’atenció telefònica als números:

Màster
Telèfon
Interpretació de la música clàssica i contemporània
634.747.865
Lied "Victoria de los Ángeles"
Barcelona Jazz Màster
634.739.389
Interpetació del flamenco
Flamencologia
Recerca musical
634.739.473
Composició de bandes sonores i música per a mitjans audiovisuals
Management i producció musical
Musicoteràpia
Pedagogia per a músics
Composició amb tecnologies 
Direcció i gestió de centres educatius artístics

Recorda que:

  • Cal matricular un mínim de 16 crèdits per curs.

  • Màster de pedagogia: el treball de final de màster es pot matricular amb la resta de crèdits el primer any o bé fer-lo en un segon any.

  • La matrícula és responsabilitat de cada estudiant, que té l’obligació de conèixer i respectar les normatives, tant de caràcter acadèmic com de caràcter econòmic, referents a aquest tràmit.

  • La validesa de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i normatives legals exigibles i al pagament complet en els terminis establerts.

  • L’estudiant no tindrà dret a la devolució dels imports ja satisfets en concepte de matrícula, fora dels casos d’error imputable a l’escola.

Preus i pagaments

En el moment de fer la matrícula hauràs d’introduir el núm. IBAN i escollir la forma de pagament:

  • Per domiciliació bancària

  • Mitjançant resguard de pagament-codi de barres (el primer termini o termini únic)

Si disposes de Matrícula d’Honor del Treball de Fi de Grau  o Concert de Fi de Grau, a banda de marcar la opció corresponent, caldrà que enviïs el document acreditatiu a la unitat de gestió administrativa del màster.

Consulta els apartats sobre preus, calendari de pagaments, recàrrecs, devolucions i bonificacions aplicables als estudis de màster.

Un cop finalitzat el període de matriculació, els estudiants que no hagin efectuat la matrícula ni hagin contactat amb les unitats de gestió del màster informant d’algun problema o impediment, perdran la plaça.

Serveis

Carnet de l’ESMUC

Per poder tenir el carnet de l’Escola i accedir als seus serveis, és imprescindible carregar una fotografia al programa de gestió acadèmica (Còdex). 

Armariet

Els estudiants que ho requereixin poden disposar d’un armariet per a instruments de gran volum o elevat pes. Els armariets estan distribuïts pels vestíbuls i passadissos del centre, i es cedeixen durant un curs renovable.  

A la intranet trobaràs informació sobre el procediment i normes d’ús dels armariets, així com per sol·licitar l’alta, renovació o la baixa del servei.