Sonologia

Esp Sonologia


La Sonologia es la disciplina que integra la tecnologia en la música. L’especialitat de Sonologia forma professionals en l’àmbit de la tecnologia musical, dins d’un context eminentment musical, i els capacita per enfrontar-se críticament a les diverses possibilitats que proporciona la tecnologia per donar suport a la creació, transmissió i difusió de la música, en els diferents formats en què aquesta es pot presentar.

Quines sortides té aquesta especialitat?

En finalitzar els estudis de Sonologia tindràs la capacitat de gestionar els processos relacionats amb la creació, adaptació i aplicació crítica de recursos tecnològics com a suport de la composició, la interpretació, l’enregistrament i la difusió de la música. La teva activitat es podrà desenvolupar per tant en entorns diversos: estudis d’enregistrament, sales de concerts, emissores de ràdio, transmissions en la xarxa o empreses que tinguin entre els seus objectius la producció i la difusió de la música.

En què consisteixen els estudis?

Aquesta especialitat t’introduirà en mitjans i tecnologies diversos per tal que aprenguis a treballar de manera organitzada i eficient en un estudi d’enregistrament, a detectar i solucionar problemes amb les diverses tecnologies disponibles, a fabricar interfícies de control gestual i musical, a planificar i realitzar produccions musicals, a crear i transformar sons amb finalitats creatives o de suport a bandes sonores o produccions multimèdia, i a desenvolupar programari informàtic de suport a la creació musical, entre d’altres.

Al pla d’estudis, a més de les matèries comunes a totes les especialitats, com Formació instrumental complementària i Música de conjunt, el pes més gran el tenen les matèries de tecnologies aplicades, formació tècnica específica i acústica, amb assignatures com ara::

  • Tècniques d’enregistrament musical i post‑producci

  • Informàtica musical

  • Programació informàtica

  • Síntesi i processament del so

  • Psicoacústica

  • Electrònica

  • Disseny de so

  • Pràctiques de laboratori de so

Professorat

En aquesta especialitat conflueix professorat qualificat i diversificat pel que fa a coneixements, experiència professional i àmbits d’especialització dins del món de la tecnologia musical. La diversitat d’aquest professorat fa que puguis escollir les línies de treball més afins als teus interessos.

A més, els professionals i investigadors convidats cada quadrimestre al Seminari de Sonologia et permetran contactar amb diferents trajectòries, enfocaments, problemes i tendències del món professional i del món acadèmic

Grau acreditat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Ts Musica Esmuc Ca

Vols més informació sobre aquesta especialitat?