Interpretació: música antiga

Esp Antiga


L’especialitat de música antiga s’orienta cap a la interpretació del repertori occidental des del segle XVI fins a principis del XIX, tot i que també es duen a terme seminaris de música medieval i altres sobre l’aplicació contemporània dels instruments antics. Es pot dir que hi ha dos grans grups: un que comprèn l’espai corresponent als segles XVI i XVII i l’altre que abraça el segle XVIII i principis del XIX. Cada especialitat té les seves formacions instrumentals específiques en forma de petits o grans conjunts, així com l’orquestra barroca i clàssica.

Modalitats
 • Arpes històriques

 • Cant històric

 • Clarinet històric

 • Clavicèmbal

 • Contrabaix històric/Violone

 • Corda polsada

 • Fagot històric

 • Flauta de bec

 • Flauta travessera històrica

 • Fortepiano

 • Instruments de broquet:
  corneta, sacabutx, trompa natural i trompeta natural

 • Percussió històrica

 • Viola de gamba

 • Violí històric

 • Violoncel històric

Quines sortides té aquesta especialitat?

Quan et graduïs en interpretació de la música antiga estaràs capacitat o capacitada per a l’exercici de l’anàlisi i del pensament musical, i disposaràs d’una sòlida formació metodològica i humanística que t’ajudarà en la tasca d’investigació afí a aquesta especialitat. Podràs exercir en contextos laborals diversos, com ara:

 • L’execució instrumental d’alt nivell

 • La recerca organològica i de repertoris, camp que destaca per una important àrea d’actuació en l’àmbit geogràfic de la música ibèrica i llatinoamericana.

Tindràs també accés a formació de postgrau i a d’altres camps com la docència, el món editorial o la crítica musical.

En què consisteixen els estudis?

El pla d’estudis està conformat per les matèries de formació bàsica, les obligatòries d’especialitat, les optatives i el treball fi de grau.

Les matèries obligatòries inclouen assignatures com:

 • Instrument principal (docència individual)

 • Instrument secundari

 • Improvisació i ornamentació, o Baix continu

La formació, impartida per professors altament qualificats, es complementa amb continguts tècnics i teòrics, fent èmfasi en l’estudi de les fonts històriques i amb matèries vinculades a la musicologia. Per facilitar l’accés, l’escola disposa d’un nombre considerable d’instruments que són reproduccions de prototips històrics.

Professorat

A Interpretació de la Música Antiga conflueixen els estudis més especialitzats i la formació complementària dels estudiants procedents d’altres àmbits. En consonància amb això, el professorat representa un ampli ventall per les opcions individuals i l’excel·lència professional.

Grau acreditat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Ts Musica Esmuc Ca

Vols més informació sobre aquesta especialitat?