Pla d’estudis Especialitat Interpretació – Piano


AssignaturesECTSCENTRE
1r curs
Àlgebra Lineal
7,5
FME
Càlcul Diferencial
7,5
FME
Càlcul en una Variable
7,5
FME
Fonaments de la Matemàtica
7,5
FME
Geometria Afí i Euclidiana
7,5
FME
Cor
2
ESMUC
Formació Corporal i Comunicació I
2
ESMUC
Instrument Principal I
14
ESMUC
Instrument Secundari I
2
ESMUC
Lied I
2
ESMUC
Metodologies d’Anàlisi Musical
4
ESMUC
Música de Cambra I i II
4
ESMUC
Música i Cultura I i II
6
ESMUC
Percepció Auditiva General
3
ESMUC
2n curs
Àlgebra Lineal Numèrica
7,5
FME
Àlgebra Multilineal
7,5
FME
Anàlisi Real
7,5
FME
Informàtica
7,5
FME
Matemàtica Discreta
7,5
FME
Anàlisi de la Música I
3
ESMUC
Desenvolupament Professional
3
ESMUC
Fonaments de la Composició
4
ESMUC
Formació Corporal i Comunicació II
2
ESMUC
Improvisació i Acompanyament per a Pianistes I i II
6
ESMUC
Instrument Principal II
14
ESMUC
Instrument Secundari II i III
4
ESMUC
Música de Cambra III i IV
4
ESMUC
Música i Cultura III
3
ESMUC
3r curs
Càlcul Integral 
7,5
FME
Física
7,5
FME
Funcions de Variable Complexa
7,5
FME
Programació Matemàtica
7,5
FME
Topologia
7,5
FME
Estètica
4
ESMUC
Improvisació i Acompanyament per a Pianistes III
3
ESMUC
Instrument Principal III i IV
28
ESMUC
Instrument Secundari IV i V
4
ESMUC
Lied II
2
ESMUC
Música de Cambra V i VI
4
ESMUC
Percepció Auditiva Específica
2
ESMUC
Taller d’Anàlisi I
2
ESMUC
4t curs
Algorísmia
7,5
FME
Equacions Derivades Parcials
7,5
FME
Equacions Diferencials Ordinàries
7,5
FME
Estadística
7,5
FME
Models Matemàtics de la Física
7,5
FME
Teoria de la Probabilitat
7,5
FME
Història de la Música del Segle XIX
4
ESMUC
Improvisació i Acompanyament per a Pianistes IV
3
ESMUC
Instrument Principal V i VI
28
ESMUC
Instrument Secundari VI
2
ESMUC
Música de Cambra VII
2
ESMUC
Seminari d’Interpretació
3
ESMUC
5è curs
Càlcul Numèric
7,5
FME
Estructures Algebraiques
7,5
FME
Geometria Diferencial
7,5
FME
Models Matemàtics de la Tecnologia
7,5
FME
Fonaments de la Pràctica Interpretativa
3
ESMUC
Instrument Principal VII i VIII
26
ESMUC
Repertori Instrumental Específic
3
ESMUC
Repertori i Tècniques de la Música Contemporània
2
ESMUC
Taller d’Anàlisi II
2
ESMUC
Treball de Fi de Grau, Matemàtiques
15
 
Treball de Fi de Grau, Música
8
 
TOTAL ECTS
419,5