More Hispano

Propietats de la música hispànica

More Hispano

Seminaris, conferències, concerts

Durant el Renaixement i el Barroc, la riquesa de les tradicions vocals i instrumentals dels territoris hispànics es va manifestar en diverses maneres d’entendre la composició i la interpretació.

Al Departament de Música Antiga de l’Esmuc investiguem en diversos formats acadèmics i artístics les particularitats d’aquestes músiques singulars.

SeminarisConferènciesConcerts

Tecla

Relacions entre la música hispànica i la italiana

Professorat: Luca Guglielmi, Javier Artigas.

 • 12 de novembre, 15:00-19:00

 • 13 de novembre, 10:00-13:00 i 15:00-19:00

Seminari destinat a tots els instrumentistes de tecla.

Una de les sessions es realitzarà amb l’orgue Pérez Molero (1719) del Museu de la Música.

Preu: 30 €. Activitat gratuïta per a estudiants de l’Esmuc.

Data límit d’inscripció: 10 de novembre.


Guitarra barroca

Gaspar Sanz i els ‘Tonos humanos’

Professorat: Xavier Díaz Latorre, corda polsada; Lambert Climent, cant; Pedro Estevan, percussió.

 • 17 de desembre, 15:00-19:00

 • 18 de desembre, 10:00-13:00 i 15:00-19:00

Seminari adreçat a instrumentistes de corda polsada, cantants i percussió.

Preu: 30 €. Activitat gratuïta per a estudiants de l’Esmuc.

Data límit d’inscripció: 15 de desembre.


Arpa

Música per a arpa a la Península Ibèrica i a la capella virregnal napolitana (s. XVI i XVII)

Professorat: Mara Galassi, arpa italiana; Sara Águeda, arpa de dos ordres.

 • 14 de gener, 15:00-19:00

 • 15 de gener, 10:00-13:00 i 15:00-19:00

 • 16 gener, 10:00-13:00 (classes individuals)

Seminari adreçat a arpistes.

Preu: 30 €. Activitat gratuïta per a estudiants de l’Esmuc.

Data límit d’inscripció: 11 de gener.

La improvisació i els instruments

Canto toledano, canto romano, canto mozárabe: el sonido ‘more hispano’ en el Renacimiento 

Juan Carlos Asensio

 • 2 de març. 19:00, a l’Esmuc:


La fidelidad de la licencia. La glosa y la ornamentación en el discurso musical

Paco Rubio

 • 3 de març, 19:00, a l’Esmuc


Nuevos y viejos instrumentos de la música hispánica

Josep Borràs

 • 4 de març, 19:00, a l’Esmuc


El órgano ibérico: entre el renacimiento y el Barroco

Javier Artigas

 • 5 de març, 11:00, al Museu de la Música

Accés lliure fins a completar l’aforament.

Conferències emeses en streaming pel canal YouTube de l’Esmuc.

 • 23 de gener, 12:00, al Museu de la Música
  Obres de Juan Francés de Iribarren
  Direcció, Marta Almajano

 • 22 de febrer, 20:00, a l’Església del Pi
  Obres de l’Arxiu de la Basílica de Santa Maria del Pi
  Direcció, Xavier Blanch

 • 26 d’abril, 20:00, a l’Església del Pi
  Missa pro Defunctis, Cristóbal de Morales
  Direcció, Lambert Climent

 • 31 de maig, 20:00, a l’Església del Pi
  Missa pro Victoria, Tomás Luis de Victoria
  Direcció, Paco Rubio, Juan Carlos Asensio