La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció de plaça de:

Professorat a temps parcial del Departament de Tecnologies i Gestió de la Música
(substitució per excedència) per al 2n quadrimestre del curs 2021-2022 per a l’assignatura de:
Tecnologia aplicada a la producció i difusió I
Dilluns, de 17 h a 19 h.
(ref. 2022.01)

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el currículum vitae i un esbós de projecte docent en format pdf a l’atenció del Cap de Recursos Humans al correu electrònic rrhh@esmuc.cat.

La data límit per la recepció de les candidatures és el 21 de gener de 2022, a les 13:00 h. A causa de la situació sanitària actual pel Coronavirus, no s’admeten candidatures presencialment o per correu postal.


Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat 

Barcelona, 10 de gener de 2022