Professorat

L’equip docent de l’ESMUC està format per músics i altres professionals en actiu vinculats al món musical, de procedència molt diversa i amb diferents estètiques, estils i maneres d’enfocar la seva disciplina. Aquesta riquesa garanteix l’orientació pluridisciplinar de la docència, a més de permetre a l’estudiant escollir les línies de treball més afins als seus interessos i preferències.