Espais i equipaments

L’ESMUC ha elaborat un grup de protocols individualitzats per cada servei sobre l’ús dels equipaments, instal·lacions i instruments. Et recomanem que els consultis per conèixer les mesures adoptades en cada cas. Són documents de treball, en constant evolució, revisió i adaptació a les circumstàncies del moment, i que resumim a continuació.

Espais comuns i de treball

Per facilitar la neteja, es realitzaran les actuacions següents:

S’impulsarà l’ús de documents digitals i la política de la taula neta (mantenir els espais de treball amb el material imprescindible per a realitzar les tasques i facilitar la neteja i desinfecció de superfícies).

Tot el personal de l’Escola serà responsable de mantenir la neteja de la seva àrea de treball durant la jornada.

En cas d’utilitzar equipaments d’ús col·lectiu, s’hauran d’observar i complir les indicacions de desinfecció per a cada cas, que seran degudament senyalitzades.

Biblioteca

Recomanació sobre l’ús de la mascareta:

 • En cas de persones especialment vulnerables

 • Allà on no es pugui mantenir la distància d’1,5m

 • En cas de presentar simptomatologia compatible amb la covid o d’altres processos vírics

Es mantenen operatius fins a final de curs:

 • Les pantalles de separació

 • Els punts d’higiene

 • La ventilació forçada

 • La senyalització

Aules: aforaments màxims

Els aforament dels espais s’adapten segons si són activitats no instrumentals, en conjunt o amb instruments de vent o cantants. En cada cas, a la porta de l’aula hi haurà un cartell que indiqui el nou aforament màxim autoritzat. A l’interior de l’aula caldrà respectar també les distàncies interpersonals recomanades per les autoritats sanitàries.

Instruments i aules específiques

Cada grup d’instruments requerirà un tracte diferenciat. Sempre s’informarà els usuaris, mitjançant la senyalització corresponent, sobre les mesures que caldrà prendre en cada cas per garantir la desinfecció necessària sense posar en risc la conservació de l’instrument.

Així, per exemple, els instruments de corda fregada no podran entrar en contacte amb l’alcohol ni el gel hidroalcohòlic, ja que es malmetria el vernís. Tampoc no es podran mullar les membranes dels instruments de percussió.

Les aules tindran un tractament diferenciat per garantir la neteja i la seguretat de l’usuari davant l’exposició al COVID-19, tot limitant els moviments als imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat i proporcionant els mitjans de protecció corresponents en cada cas. Així, les aules que han de ser ocupades per instrumentistes de vent o cantants disposen de pantalles acústiques que actuen com a barrera davant la projecció de partícules. Aquests elements es poden adoptar també en altres aules, a requeriment dels usuaris.

A les aules amb piano, per exemple:

 • Es deixaran la tapa petita i la del teclat obertes per tal de reduir al màxim el contacte amb l’instrument.

 • El faristol sempre estarà posat.

 • Ni el piano ni la banqueta es podran moure de la seva la posició.

El procediment de desinfecció, en aquest espai, es dividirà en tres fases:

Abans dentrar a l´aula (5 minuts abans de la reserva), caldrà:

 • Netejar-se les mans i protegir-se el nas i la boca amb la mascareta.

 • Aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans i deixar-lo assecar

 • Agafar paper del punt de desinfecció i polvoritzar-lo amb alcohol 96°*

 • Entrar obrint la porta amb el paper

Dins l’aula, abans de tocar el piano

 • Netejar superficialment el teclat amb el paper prèviament polvoritzat (mai aplicant el producte directament sobre el teclat)

 • Netejar el regulador de la banqueta i regular l’alçada

En finalitzar

 • Sortir 5 minuts abans de la reserva de l’aula per facilitar l’accés del següent usuari, agafant el pom amb el paper anteriorment utilitzat.

* Amb els pianos de gran cua s’utilitzarà peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada) en lloc d’alcohol, per evitar el deteriorament de les tecles negres (fabricades amb banús i tintades).  

Equipament audiovisual

L’equipament de l’estudi d’enregistrament és d’ús compartit i, en conseqüència, cal netejar els potenciòmetres i altres elements manipulats abans i després del seu ús amb un paper polvoritzat d’alcohol de 96°.

El mateix procediment s’haurà d’aplicar a:

 • Amplificadors d’intrument

 • Micròfons

 • Taules de mescla

 • Interfícies de so

 • Ordinadors de les sales de postproducció

 • Comandaments de projectors

 • Sintetitzadors

En la mesura del possible, es recomana utilitzar equipament propi i no compartir complements que tinguin contacte amb la boca i la cara com micròfons o auriculars.

Altres mesures

S’extremarà la senyalització en tots els espais de l’Escola. També la higiene, amb protocols específics per al personal de neteja. Per exemple, les escombraries es trauran 2 vegades al dia per la sortida de la rampa (mai per la porta d’entrada a l’edifici).

Amb l’escenari actual per Covid-19 i seguint les recomanacions en mesures de prevenció, s’ha procedit a modificar l’expulsió de tot l’aire de retorn per tal d’introduir a l’Escola el 100% d’aire exterior. La regulació de l’aire es realitza mitjançant unes comportes motoritzades.

El funcionament del sistema d’extracció funciona 24 hores a tots els espais, incloent els lavabos i passadissos.