El compromís de tothom

Recorda sempre:

  • Mantenir la distància interpersonal de 2m.

  • Evitar tot contacte físic, inclòs donar-se la mà.

  • Evitar utilitzar equips, dispositius i materials d’altres companys/es. En cas que sigui imprescindible, rentar-se les mans immediatament després.

  • A l’entrar a l’Escola, netejar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica.

  • Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó.

  • En cas d’esternudar, tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús i llençar-lo en un cubell amb tapa. O bé utilitzar la part interna del colze per evitar contaminar les mans.

  • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.

  • Al marxar, retirar tot el material que sigui possible de les superfícies, per facilitar la feina al personal de neteja.

  • Si es comencen a notar símptomes compatibles amb la COVID-19, aïllar-se, avisar els companys i el superior, i notificar-ho a la bústia info.covid19@esmuc.cat.

Recomanacions de Cat Salut per combatre el virus de la COVID