Pla de reobertura i represa de les activitats

Data d’actualització: 29/9/2021

La represa de les activitats a l’Escola Superior de Música de Catalunya obliga a garantir, d’una banda, que la ciutadania assumeixi un deure general de protecció i adopti comportaments preventius.

D’altra banda, ha d’anar acompanyada de mesures adreçades, bàsicament, a aconseguir que les activitats que poden generar major risc de transmissió comunitària es desenvolupin en condicions que permetin prevenir els riscos de contagi i possibles rebrots.

És per això que l’ESMUC ha elaborat un pla de reobertura adaptat a les característiques del centre, i que conté totes les mesures preventives, organitzatives, higièniques i de protecció individual, així com les eines de gestió de casos, personal vulnerable i contactes estrets.

Pla COVID curs 2021-2022