Jobs

ConvocatòriaTerminiProcés
Bases generals de la convocatòria extraordinària de selecció per a la
provisió dels llocs de treball en situació d'interinatge o contractació
temporal abans de l'1 de gener de 2016
PendentBases
Bases generals de la convocatòria extraordinària de selecció pera la
provisió dels llocs de treball en situació d'interinatge o contractació
temporal posterior a 2016
PendentBases
Bases generals de la convocatòria ordinària de selecció per a la
provisió de llocs de treball
PendentBases
Última actualització: 22 de desembre de 2022, 13 h.