Professorat

El Departament reuneix professorat qualificat i divers, la qual cosa li permet oferir, en conjunt, una formació destinada a construir un perfil formatiu del pedagog musical amb un complet i equilibrat ventall de competències professionals, tant sistemàtiques com aplicades.

A més del professorat permanent, el departament convida puntualment professors en actiu de gran prestigi. Això permet als estudiants entrar en contacte amb la pedagogia musical contemporània i els camps de demanda professional de major actualitat.

Professor Assignatures de grau Assignatures de màster
  Formació corporal i comunicació I i II  
 

Didàctica del conjunt instrumental

Didàctica de l'instrument II

Seminari de didàctica

Pràcticum de pedagogia I i II

Instruments polifònics a l'aula

Música i comunitat (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)
 

Formació corporal i comunicació I i II

Eines didàctiques de consciència corporal

Seminari de didàctica

Pràcticum de pedagogia I

Aspectes psicofísics (Màster d'Estudis Avançats en Interpretació)

Formació corporal especialitzada (Màster d'Estudis Avançats en Interpretació)

Integració del corporal en la didàctica de la música (Màster de Pedagogia per a Músics)

Formació corporal (Màster en Musicoteràpia)

 

Didàctica de l'instrument I i II

Didàctica del llenguatge i l'expressió musical II

Pràcticum de pedagogia I i II

Nous recursos tecnològics per a la formació (Màster de Pedagogia per a Músics)

Anàlisi d'institucions i organitzacions per a la formació (Màster de Pedagogia per a Músics)

 

Música i comunitat

Desenvolupament professional

Música i comunitat (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)
 

Didàctica del conjunt vocal

Pràcticum de pedagogia I

Formació vocal aplicada

Fonaments didàctics (Màster d'Estudis Avançats en Interpretació)
 

Foniatria

Formació vocal aplicada

 
 

Pedagogia sistemàtica de la música I i II

Psicopedagogia

Seminari d'investigació en educació musical

Organització i contextos educatius musicals

Pràcticum de pedagogia II

Innovació, investigació-acció i desenvolupament professional (Màster de Pedagogia per a Músics)

Cap a una nova pedagogia musical (Màster de Pedagogia per a Músics)

Bases psicoeducatives de l'educació musical (Màster de Pedagogia per a Músics)

Disseny de programes per a l'educació musical (Màster de Pedagogia per a Músics)

L'evaluació en educació (Màster de Pedagogia per a Músics)

 

Formació corporal i comunicació I

Música, moviment i rítmica I i II

Disseny, desenvolupament i innovació curricular

Didàctica general de la música

Pràcticum de pedagogia II

Grups de treball, comunitat i lideratge educatiu (Màster de Pedagogia per a Músics)

Innovació, investigació-acció i desenvolupament professional (Màster de Pedagogia per a Músics)

Integració del corporal en la didàctica de la música (Màster de Pedagogia per a Músics)

L'avaluació en educació (Màster de Pedagogia per a Músics)

 

Didàctica del llenguatge i l'expressió musical I

Relació docent

Organització i contextos educatius musicals

Pràcticum de pedagogia I i II

Orientació i acció tutorial (Màster de Pedagogia per a Músics)
 

Formació corporal i comunicació I i II

Música i dansa

Pràcticum de pedagogia I i II

Integració del corporal en la didàctica de la música (Màster de Pedagogia per a Músics)
  Fonaments de musicoteràpia

Metodologia de la musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)

Introducció a la recerca en musicoteràpia (Màster en musicoteràpia)

Psicopatologia (Màster en musicoteràpia)

Musicoteràpia (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)

 

Formació corporal i comunicació I i II

Música i dansa

Pràcticum de pedagogia I

Dansa i música (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)

Formació corporal (Màster en Musicoteràpia)

Taller de creació (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)

Moviment i presencia (Postgrau d'Improvisació)

 

Formació corporal i comunicació I i II

Pràcticum de pedagogia II

Aspectes psicofísics de la pràctica interpretativa  (Màster d'Estudis Avançats en Interpretació)

El Departament també compta amb professorat extern que col·labora en diferents assignatures de grau i de màster, així com també en altres projectes que desenvolupa el departament:

Professorat Col·laboració
Abrié, Gemma Didàctica de l'instrument II
Aguiar, Mireia Seminari de didàctica
Aragonés, Enric Anàlisi d'institucions i organitzacions per a la foramció (Màster de Pedagogia per a Músics)
Azanuy, Carla Equip de recerca en educació musical
Burgaz, Elif Piano funcional (Màster en Musicoteràpia)
Cano, Miguel Angel

Cap a una nova pedagogia musical (Màster de Pedagogia per a Músics)

Nous recursos tecnològics per a la formació (Màster de Pedagogia per a Músics)

Grups de treball, comunitat i lideratge educatiu (Màster de Pedagogia per a Músics)

Carbó, Cento Seminari de didàctica
Castanyer, Ferran

Nous recursos tecnològics per a la formació (Màster de Pedagogia per a Músics)

Didàctica de l'instrument II

Clancy, Catherine

Introducció a la musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)

Psicologia de la música (Màster en Musicoteràpia)

Metodologia de la musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)

Psicopatologia (Màster en Musicoteràpia)

Supervisions de pràctiques (Màster en Musicoteràpia)

Dans, Fernando

Metodologia de la Musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)

Metode Benenzón (Màster en Musicoteràpia)

De Castro, Mònica Promoció i gestió professional de la Musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)
Font, Gerard Tecnologia musical (Màster de Música com a Art Interdisciplinari)
Forcada, Claudio Bases psicoeducatives de l'educació musical  (Màster de Pedagogia per a Músics)
Garcia, Jonny Ensembles (Màster en Musicoteràpia)
Garcia, Montserrat Psicoteràpies (Màster en Musicoteràpia)
Gelabert, Dàmaris Composició/Improvisació (Màster en Musicoteràpia)
Giani, Chiara Didàctica de l'instrument II
Gimeno, Montserrat Introducció al mètode GIM (Màster en Musicoteràpia)
Gomis, Maria Didàctica de l'instrument II
Herrero, Anna Projecte Tàndem (Fundació la Pedrera)
Herrero, Olga Psicoteràpies (Màster en Musicoteràpia)
Huertas, Anna Orientació i acció tutorial (Màster de Pedagogia per a Músics)
Linares, Sònia Formació vocal (Màster en Musicoteràpia)
Lorenzo, Alicia Introducció al mètode Nordolff-Robbins (Màster en Musicoteràpia)
Martínez-Mora, Joana Psicoteràpies (Màster en Musicoteràpia)
Martí, Patricia

Metodologies de la Musicoteràpia (Màster en Musicoteràpia)

Música i relaxació (Màster en Musicoteràpia)

Psicopatologia (Màster en Musicoteràpia)

Supervisions de pràctiques (Màster en Musicoteràpia)

Martín, Andrea Equip de recerca en educació musical
Matamala, Xevi

Equip de recerca en educacio musical

Didàctica de l'instrument II

Mir, Boris Innovació, investigació-acció i desenvolupament professional (Màster de Pedagogia per a Músics)
Miralpeix, Antoni

Instruments Orff (Màster en Musicoteràpia)

Tecnologia Musical (Màster en Musicoteràpia)

Muniente, Isabel Equip de recerca en educacio musical
Neddermann, Meritxell Composició/Improvisació (Màster en Musicoteràpia)
Piquer, Xavier Seminari de didàctica
Pubill, Maria Josep Psicoteràpies (Màster en Musicoteràpia)
Puig, Anna Innovació, investigació-acció i desenvolupament professional (Màster de Pedagogia per a Músics)
Pujol, Irene Psicoanalítica (Màster en Musicoteràpia)
Pujol, Laia Didàctica de l'instrument II
Pulice, Giuseppe Guitarra (Màster en Musicoteràpia)
Royo, Dani Composició/Improvisació (Màster en Musicoteràpia)
Sáenz, Raquel Relació d'ajuda (Màster en Musicoteràpia)
Sànchez de la Blanca, Aradia

Equip de recerca en educacio musical

Didàctica de l'instrument II

Serratosa, Santi Seminari de didàctica
Valverde, Àngel Composició/Improvisació (Màster en Musicoteràpia)
Worsley, Selina Formació vocal (Màster en Musicoteràpia)
Zaragozà, Josep Lluís

Bases psicoeducatives de l'educació musical  (Màster de Pedagogia per a Músics)

Diseny de programes per a l'educació musical (Màster de Pedagogia per a Músics)