Piano Forum ESMUC

V Piano Forum ESMUC

Conferències-tallers de formació de professorat sobre la iniciació de l'estudi del piano i la pràctica amb equilibri

Sala d’orquestra i Auditori ESMUC Sala 4

Més informació