El Punt Cec

El Punt Cec

Una exploració musical, visual, història i poètica

Sala d'Orquestra de l'ESMUC

19 hores