Trobada Accordatura

Trobada d’instrumentistes de corda dels Conservatoris de Catalunya

Sala d’Orquestra i Aules d’Antiga

10 hores

Coordinació Xavier Blanch i Alba Roca

Més informació