Canvi d'especialitat

DECRET 85/2014, de 10 de juny dels ensenyaments artístics superiors, article 6 punt 3

El canvi d’especialitat suposa una situació excepcional que s’emmarca dintre de la planificació i logística de l’escola; tot i així si es presenta la sol·licitud, es tindran en compte els següents requisits i situacions:

  • Haver superat la prova d’accés com en l’especialitat sol·licitada.
  • El número d’ordre en què s’hagi quedat en les proves d’accés.
  • Si hi ha places disponibles.
  • Que s’hagi adjuntat a la sol·licitud un informe del professor, tutor, etc. que justifiqui la petició.
  • Es podrà demanar per part del departament corresponent passar una prova de nivell.
  • Cal presentar la sol·licitud a la secretaria acadèmica dintre dels terminis establerts pel centre.