Especialitat Musicologia Històrica

Calendari detallat

Primer Quadrimestre
Setmanes Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
1-5 octubre RIM CDM MAD MAB TFM
8-11 octubre RIM CDM MAD MAB Festiu
15-19 octubre RIM CDM MAD MAB MAB
22-26 octubre RIM CDM MAD MAB TFM
29-31 octubre RIM CDM MAD Festiu Festiu
5-9 novembre RIM CDM MAD MAB MAB
12-16 novembre RIM CDM MAD MAB
19-23 novembre RIM CDM MAD MAB
26-30 novembre RIM CDM MAD MAB TFM
3-5 desembre RIM CDM MAD Festiu Festiu
10-14 desembre RIM CDM MAD MAB
17-21 desembre RIM CDM MAD MAB
7-11 gener RIM CDM MAD MAB TFM
14-18 gener RIM CDM MAD MAB
21-25 gener RIM CDM MAD MAB TFM
Segon Quadrimestre
Setmanes Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
4-8 febrer IMA FIM MCR PRC
11-15 febrer IMA FIM MCR
18-22 febrer IMA FIM MCR
25 febrer – 1 març IMA FIM MCR
4-8 març IMA FIM MCR TFM
11-15 març IMA FIM MCR
18-22 març IMA FIM MCR
25-29 març IMA FIM MCR
1-5 abril IMA FIM MCR TFM
8-11 abril IMA FIM MCR Festiu
23-26 abril Festiu FIM MCR
29-30 abril – 2-3 maig IMA FIM Festiu TFM
6-10 maig IMA FIM MCR
13-17 maig IMA FIM MCR
20-24 maig IMA FIM MCR
27-31 maig IMA PRC MCR
   
IMA Investigació musical aplicada
CDM Catalogació de documents musicals
FIM Fonts iconogràfiques musicals
MAB La música a Barcelona
MAD Mètodes d’anàlisi de dades musicals
MCR Musicologia crítica
PRC Sessions col·lectives de Pràctiques externes
RIM Recursos documentals i metodologies de la investigació musical
TFM Sessions col·lectives de Treball final de màster
—  Lliure disposició i seguiments individuals de Treball final de màster

< Torna al calendari