Programa

Assignatures Crèdits Professorat
Tècniques d’enregistrament 3 Ferran Conangla, Gerard Font
Fonaments de composició 3 Arnau Bataller, Lluís Vergés
Anàlisi de la música per a audiovisuals 3 Lídia López
Fonaments d’orquestració 3 Albert Guinovart
Disseny sonor 3 Àngel Valverde
Història de la música per a audiovisuals 3 Xavier Cazeneuve
Taller de postproducció 3 Ferran Conangla,
Composició per a la imatge 6 Arnau Bataller, Marc Vaillo
Orquestració per a la imatge 6 Bernat Vivancos, Lluís Vergés
Orquestració MIDI 6 Alfred Tapscott, Arnau Bataller, Gerard Pastor
Altres formats audiovisuals 6 Òscar Araujo, Albert Guinovart, Xavier Capellas, Gerard Pastor, Joan Trenchs
Projecte final 15 a escollir