Procés d'admissió

Títol superior en música o experiència equivalent acreditada. El candidat haurà de fer arribar partitures i/o enregistraments de música pròpia. El material enviat serà avaluat per la direcció del màster.