Objectius

  • Oferir una especialització en la creació sonora per a audiovisuals. El programa pretén que els estudiants disposin dels recursos necessaris per a la composició de bandes sonores, publicitat i altres especialitats derivades de la música per a audiovisuals.
  • Dominar les tècniques de producció i postproducció del material sonor i, a la vegada, conèixer i utilitzar els principals conceptes i eines informàtiques aplicables a la producció i creació de música per a cinema i mitjans audiovisuals.
Màster de bandes sonores

Enregistrament dels projectes finals del màster a Kiev