Treballa a l'Esmuc

  

Convocatòries curs 19-20  Termini 
presentació 
candidatures
Estat Finalista
Tècnic/a de Biblioteca 09/01/2019 Finalitzada Gustavo A.Villazán

   

   

      

      

   

Convocatòries curs 19-20  Termini 
presentació 
candidatures
Estat Finalista
Professorat de Musicologia 22/11/2019 Finalitzada

1r José Reche

2a Áurea Domínguez