Impressió via web

Instruccions per imprimir via web

1 - Anar a: http://reprografia.esmuc.cat:9191/user

2 - Introduir les credencials per accedir a la plataforma

Instruccions reprografia

3 - Un cop dins la plataforma, anar a la pestanya “Impressió web”

4 - Clicar sobre “Enviar un trabajo”

Instruccions reprografia

5 - Seleccionar la impressora

Instruccions reprografia

6 - Clicar el pas 2

Instruccions reprografia

7 - Seleccionar el nombre de còpies que es desitja imprimir i clicar sobre el pas 3

Instruccions reprografia

8 - Arrossegar el document o buscar a través del navegador

Instruccions reprografia

9 - Clicar sobre “Subir y Completar"

Instruccions reprografia

10 - Recollir el document a la impressora