Impressió via correu electrònic

Instruccions per imprimir des del correu de l'Esmuc

1 - Anar a la pàgina web http://mail.esmuc.cat

2 - Introduir les credencials d’accés al correu electrònic. Només es pot imprimir des d’una adreça de correu electrònic de l’Esmuc (no funciona des d’un Gmail, Hotmail, etc.)

Instruccions reprografia

3 - Anar a Outlook i escriure un nou correu a imprimir@esmuc.cat amb l’adjunt que es desitgi imprimir. Només s'accepten pdf. Els treballs s'imprimiran a doble cara.

Instruccions reprografia

4 - Enviar el correu i recollir el document a la impressora

Resolució de problemes: si no es troba el document a la impressora, cal comprovar que s’ha enviat el correu des del compte de correu Esmuc. Si s’envia des del compte de correu personal (Gmail, Hotmail, etc.) no funciona.