Concert finals

En aquest espai podreu trobar la guia i procediments per a demanar l'equipament instrumental  per als vostres concerts finals de Grau i de Màster.

Guia

ConcertFinals
En aquest espai podreu trobar la guia i procediments per a demanar l'equipament instrumental  per als vostres concerts finals de Grau i de Màster.

Préstec intern

Un servei del Parc d'instruments a mode de biblioteca instrumental.

Préstec extern

El préstec extern es un servei del parc d'instruments per a cobrir els casos excepcionals en que un estudiant necessita treure instruments fora del recinte de l’Escola Superior de Música de Catalunya.