Préstec i cessió

El Parc ofereix als seus usuaris un ampli horari de préstec diari,cessió d'instruments a estudiants en casos especials i la petició puntual per a diverses activitats sempre que no afectin el desenvolupament de l'activitat acadèmica. També es realitzaran cessions a entitats que disposin d'acords amb l'ESMUC.

Préstec intern

Un servei del Parc d'instruments a mode de biblioteca instrumental.

Préstec extern

El préstec extern es un servei del parc d'instruments per a cobrir els casos excepcionals en que un estudiant necessita treure instruments fora del recinte de l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Préstec per activitats

A118B
Les peticions d'instruments és el servei  que ofereix el parc d'instruments per utilitzar l'instrumental que forma part de l'equipament d'un aula o esta dins del sistema de préstec intern i que per activitats puntuals es necessari utilitzar-lo i per tant que deixi de fer la seva funció en aquest espai.

Cessió i lloguer

Servei del Parc d'instruments en que excepcionalment es lloguen o es cedeixen a una entitat o empresa, ja sigui a dins o a fora del recinte de l'Escola seguint els objectius marcats en el punt 2 de la memòria de programa (Pàg.288)

Concert finals

En aquest espai podreu trobar la guia i procediments per a demanar l'equipament instrumental  per als vostres concerts finals de Grau i de Màster.

Proves d'accés

Guía per a candidats a les proves d'accés a nivell d'equipament instrumental