Model d'inventari i etiquetatge

Els instruments de l’Escola s'inventaríen mitjançant una etiqueta que conté un codi de 10 dígits amb el logotip de l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Aquest codi es divideix en subcodis de 3, 3 i 5 dígits que defineixen :

l'àmbit: l’àmbit identifica d’una manera general l’instrument, per tal de fer-ne un control àgil i establir una primera divisió que fa referència als usuaris i als espais on s’utilitza.

Exemple Fig 1/102. Instrument música antiga, pertany a l’àmbit dels instruments de la música antiga.

La família: la famíla classifica l’instrument per aconseguir una identificació pràctica, no necessàriament organològica, seguint criteris de similitud purament física.

Exemple Fig 1/ 712, família dels riqqs.

La referència: la referència identifica d’una forma numèrica l’instrument dins el seu àmbit i la seva família.

Exemple Fig 1/ 00001, número 1 dels riqqs de l’Escola.

A l'etiqueta també es mostra el nom assignat per l'Escola, el fabricant/constructor i el model de l'instrument.