Trompeta

10250000003
423.23 | aeròfon | insuflació | de broquet | doble llengüeta | trompeta | amb vàlvules
Instrument aeròfon d’embocadura d’embut, de metall (llautó, bronze o argent), que consisteix en un tub llarg i estret, generalment enroscat circularment, i que va eixamplant-se gradualment des de l’embocadura fins al pavelló.

Trompeta històrica

10250000003
Trompeta històrica, còpia realitzada pels tallers EGGER d'un instrument Johann Leonhard Ehe (Nuremberg 1664-1724) o Johann Wilhelm Haas (Nuremberg 1649-1723)