Trombó/Sacabutx

1023000004
423.22 | aeròfon | insuflació | de broquet | doble llengüeta | trompeta | de vares (colissa)
Instrument de vent-metall que consisteix en un cos bàsicament cilíndric, tret del pavelló, que té forma de campana i que incorpora una peça, la vara o colissa, que permet, mitjançant un lliscament, modificar la longitud del seu tub. La colissa substitueix en aquest cas la funció que en altres instruments, com la trompeta, fan les vàlvules o pistons.