Treballs finals i documents del dipòsit

Com trobar projectes finals

Treballs finals

  • TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA

Consulteu la llista de tots els treballs finals del Títol superior de música disponibles.

Els treballs presentats des del curs 2004-2005 i fins el curs 2010-2011 es poden consultar a la biblioteca en paper. Aquests treballs es troben al dipòsit i s'han de demanar com a mínim amb dos dies d'antel·lació al taulell d'informació, per telèfon o a través del formulari web.

Els treballs presentats a partir del curs 2011-2012 es poden consultar en línia a RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya).

Pròximament estaran disponibles a RECERCAT més treballs.

  • MÀSTERS I POSTGRAUS

Consulteu la llista de tots els treballs finals de màsters i postgraus disponibles.

Els treballs presentats el curs 2010-2011 es poden consultar a la biblioteca en paper. Aquests treballs es troben al dipòsit i s'han de demanar com a mínim amb dos dies d'antel·lació al taulell d'informació, per telèfon o a través del formulari web.

Els treballs presentats a partir del curs 2012-2013 es poden consultar en línia a RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya).

Pròximament estaran disponibles a RECERCAT més treballs de fi de màster.

Documents del dipòsit

Els números antics de revistes, documents de reserva i documents duplicats es troben al dipòsit.

Per consultar qualsevol d'aquests documents, s'ha de demanar amb d'antel·lació al taulell d'informació, per telèfon o a través del formulari web.

Cada dimecres el personal de la biblioteca recull del dipòsit les demandes de documents realitzades entre dimecres de la setmana anterior i dimarts de la setmana en curs.