Servei de Biblioteca respecte la suspensió d'activitats de l'ESMUC

Degut a la suspensió d'activitats presencials de l’ESMUC i de tots els seus serveis, des de la Biblioteca us comuniquem que:

  • Respecte a la data de devolució dels documents en préstec, si és posterior al 12 de març, el retorn serà el proper 2 d'octubre (qualsevol canvi sobre aquesta data s'anirà informant en aquesta pàgina i en xarxes socials). Això inclou també els documents procedents del préstec interbibliotecari.
  • El préstec i las devolució de documents físics no es poden tramitar.
  • Les peticions de llibres per préstec interbibliotecari que s’han iniciat abans del tancament, queden paralitzades (ja que la recepció de l’Escola també està tancada i no tenim constància de la política que ha adoptat cada centre emissor respecte a enviaments).
  • Les peticions de documents físics d'altres biblioteques que es realitzin a partir de la data del 13 de març inclòs, no seran ateses fins a la reobertura del centre.
  • Les peticions de còpies electròniques de documents d'altres biblioteques seran tramitades.

Per qualsevol petició o altra pregunta respecte els serveis de la Biblioteca de l'ESMUC, podeu adreçar-vos a: biblioteca@esmuc.cat o a través d'un formulari