Guanyadors del sorteig de dues partitures de música ibèrica del segle XVIII

Guanyadors del sorteig de dues partitures de música ibèrica del segle XVIII

Els guanyadors de dues partitures de música ibèrica del segle XVIII han estat Laura Pallàs i Oriol Mallart.

De les 15 paperetes presentades:

  • 5 tenien respostes correctes
  • 10 tenien alguna resposta incorrecta

Els guanyadors poden passar a recollir les partitures a la Biblioteca abans del 28 de novembre de 2014 durant l'horari d'obertura, de dilluns a divendres de 9h a 19h.