Dades i indicadors

Dades bàsiques referides als estudis que es cursen a l'Escola Superior de Música de Catalunya, el Títol superior de Música i els Màsters en ensenyaments artístics.

Títol superior de música
Accés i matrícula Any 2020 Any 2019 Anteriors convocatòries
Resultats acadèmics Curs 2019-2020   Cursos anteriors
Màsters
Recerca 2018-2019 i 2019-2020     
Flamencologia 2018-2019 i 2019-2020     
Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània 2018-2019 i 2019-2020