Projecte Escoles Tàndem

L’Esmuc participa en el projecte Escoles Tàndem de la Fundació Catalunya – La Pedrera juntament amb l’Escola Poblenou de Barcelona, un centre públic d’educació infantil i primària d’una línia, situat al barri de Provençals de Barcelona. El projecte Esmuc-Escola Poblenou està dirigit pel professor Josep Lluís Zaragozà i coordinat pel departament de Pedagogia.

El programa Tàndem, iniciat el curs 2011-2012, vincula els centres docents en un projecte educatiu que converteix la música en l’eix vertebrador del currículum, amb l'objectiu de millorar els resultats educatius. Per aconseguir-ho, s’estableix un partenariat de 3 anys entre les escoles i institucions de referència com l'Esmuc. El projecte compta amb l’assessorament, seguiment i finançament de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la col·laboració del Departament d’Ensenyament.

Escoles Tàndem

Josep Lluís Zaragozà presenta el projecte a la Fundació Catalunya-La Pedrera

Concert Nadal Tàndem 1
La música, eix vertebrador

El projecte s'implementa en diverses àrees de coneixement del currículum. El professorat (no especialista en música) vincula els continguts i activitats d’aprenentatge propis de de la seva àrea (Medi, Llengües, Matemàtiques, Educació física, etc.) a determinats àmbits de coneixement musical. D’aquesta manera, la música no només s'aborda des de la percepció, la interpretació, o la creació, sinó com un art, una tecnologia, un llenguatge, una ciència, i un coneixement axiològic de fortes implicacions formatives i socialitzadores.

Consta de quatre línies d'actuació:

  • Formació del professorat en la didàctica de la música i en la seva competència per liderar, organitzar-se, formar equips de treball i dur a terme tot el projecte.
  • Construcció de la comunitat d’aprenentatge al voltant del tema-eix.
  • Disseny curricular.
  • Avaluació del procés i dels resultats dels tres programes anteriors.  

El projecte es complementa amb un programa d’activitats i màrqueting educatiu dirigides a l’entorn social del centre.

La idea d’aquest projecte parteix de les Magnet Schools, escoles públiques dels Estats Units especialitzades en una àrea (matemàtiques, art, música...) de la qual els estudiants acaben tenint un coneixement profund, alhora que es milloren els resultats generals del centre.