Professorat

El Departament reuneix professorat qualificat i divers, la qual cosa li permet oferir, en conjunt, una formació destinada a construir un perfil formatiu del pedagog musical amb un complet i equilibrat ventall de competències professionals, tant sistemàtiques com aplicades.

A més del professorat permanent, el departament convida puntualment professors en actiu de gran prestigi. Això permet als estudiants entrar en contacte amb la pedagogia musical contemporània i els camps de demanda professional de major actualitat.

Raimon Àvila

Raimon Àvila
Grau:
Formació Corporal i Comunicació I i II

Ferran Badal i Pijuan

Badal, Ferran
Grau:
Didàctica del conjunt instrumental
Didàctica de l'instrument II
Seminari de didàctica
Pràcticum de pedagogia I
Treball de fi de grau

Màster de música com a art interdiciplinar:
Música i comunitat

Margarida Barbal Rodoreda

Margarida Barbal
Grau:
Formació Corporal i Comunicació I i II
Formació Corporal i Comunicació II per
cantants
Eines didàctiques de consciència corporal
Seminari de didàctica
Pràcticum de pedagogia I

Màster d'estiudis avançats en interpretació:
Aspectes psicofísics
Formació corporal especialitzada

Máster de pedagogía para músicos:
Integración de lo corporal en la didáctica
de la música

Ruben Bes

Ruben Bes
Grau:
Didàctica de l'instrument I i II
Didàctica del llenguatge i l'expressió musical II
Pràcticum de pedagogia I i II
Treball de fi de grau

Máster en pedagogía para músicos:
Nuevos recursos tecnológicos para la formación
Análisis de instituciones y organizaciones
educativas
Trabajo de fin de máster

Ester Bonal Sarró

Ester Bonal
Grau:
Música i comunitat
Instruments polifònics a l’aula
Desenvolupament professional
Practicum de Pedagogia I i II

Màster en música com a art interdisciplinari:
Música i comunitat

Elisenda Carrasco

Elisenda Carrasco
Grau:
Didàctica del conjunt vocal

Cori Casanova i Barberà

Cori Casanova
Grau:
Foniatria

Javier Duque

Javier Duque
Grau:
Pedagogia sistemàtica de la música I i II
Seminari de didàctica
Psicopedagogia
Seminari d’investigació en educació musical
Organització i contextos educatius
Pràcticum de pedagogia I i II
Treball de fi de grau

Màster en pedagogía para músicos:
Innovación, investigación-acción y desarrollo
profesional
Hacia una nueva pedagogia musical
Bases psicoeducativas de la educación musical
Diseño de programas para la educación musical
Evaluación educativa
Orientación y acción tutoral
Trabajo de fin de máster

Luis García

Luis García
Grau:
Formació corporal i comunicació I
Música, moviment i rítmica I i II
Relació docent
Disseny, desenvolupament i innovació curricular
Pedagogia sistemàtica de la música I
Seminari de didàctica
Pràcticum de pedagogia I i II
Seminari d'investigació en educació musical
Treball de fi de grau

Máster de pedagogía para músicos:
Grupos de trabajo, comunidad y liderazgo educativo
Innovación, investigación-acción y desarrollo
profesional
Integración de lo corporal en la didáctica
de la música
Orientación y acción tutorial
Trabajo de fin de máster

Màster en música com a art interdisciplinari:
Música comunitària

Ignasi Gómez

Ignasi Gómez
Grau:
Didàctica del llenguatge i l’expressió musical I
Relació docent
Pràcticum de pedaogia II
Treball de fi de grau

Máster de pedagogía para músicos:
Análisis de instituciones y organizaciones
educativas
Trabajo de fin de máster

Vika Kleiman

Vika Kleiman
Grau:
Formació Corporal i Comunicació I i II
Música i Dansa
Pràcticum I i II

Máster de pedagogía para músicos:
Integración de lo corporal en la didáctica
de la música

Maria Assumpció Linares

Linares, Maria Assumpció
Grau:
Foniatria
Tècnica Vocal Aplicada I

Melissa Mercadal

Melissa Mercadal
Grau:
Fonaments de musicoteràpia
Psicopedagogia
Treball de fi de grau

Màster de musicoteràpia:
Metodologia de la musicoteràpia
Introducció a la recerca en musicoteràpia
Treball de fi de màster

Máster de pedagogía para músicos:
Orientación y acción tutorial
Trabajo de fin de máster

Ester Momblant Ribas

Ester Momblant
Grau:
Formació corporal i comunicació I i II
Música i dansa
Pràcticum de pedagogia I

Màster de música com a art interdisciplinari:
Dansa i música

Màster de musicoteràpia:
Formació corporal

Mireia Mora i Griso

Mireia Mora
Grau:
Formació corporal i comunicació I i II
Formació Corporal i Comunicació II per a 
cantants
Pràcticum de Pedagogia II
Treball de fi de grau

Màster en estudis avançats d'interpretació:
Aspectes psicofísics de la pràctica interpretativa
Treball de fi de màster

Josep Lluís Zaragozà

Josep Lluís Zaragozà
Grau:
Didàctica general de la música

Màster d'estudis avançats en interpretació:
Fonaments didàctics

Máster de pedagogía para músicos:
Bases psicoeducativas de la educación musical
Diseño de programas para la educación musical
Trabajo de fin de máster