Inscripció i propostes de comunicacions

El cost de la inscripció és de 20€. Les persones que presentin comunicacions d'experiències, el professorat, els estudiants i exestudiants de l'ESMUC, estan exempts d'aquest pagament. Per assistir-hi cal formalitzar la inscripció a través del següent enllaç.

Per participar amb una comunicació a les jornades:

 • S'ha d'estar inscrit a les jornades.
 • Enviar la proposta de comunicació per a ser evaluada pel comité científic amb el següent formulari.
 • S'accpetarà un màxim de 6 autors per comunicació. Tant la inscripció de la proposta de comunicació com la inscripció general a les jornades, es realitzaran de manera individual (els autors estaran excempts del pagament de la inscripció de les jornades.
 • No s'acceptaran més de tres comunicacions per autor.
 • S'estableixen les següents dates i plaços:
  • Entrega de les propostes de les comunicacions fins el 31 de març.
  • Resposta a les propostes des del comitè científic fins el 10 d'abril.
  • Entrega del text de la comunicació complerta fins el 15 de maig.
  • Resposta del comitè científic fins el 30 de maig.
  • Enviament de les millores fins el 30 de juny.
 • Totes les comunicacions, que s'adaptin i compleixin els requisits, seran publicades a l'espai web d'investigació de l'ESMUC, amb ISBN a determinar.
 • L'organització es guarda el dret de seleccionar les comunicacions que es presentin durant el Fòrum. Es comunicarà amb antelació als autors per als ajustaments pertinents de programació.
piano streep

Piano streep: Fotografia del Departament de Pedagogia de l'ESMUC