Fòrum 2020

La formació musical per alumnes amb necessitats educatives especials

29 de juny de 2020

Sense nom

Educació artística primerenca: Fotografia cedida per l'Ajuntament del l'Hospitalet de Ll.

Dedicarem aquest tercer Fòrum a l’alumnat amb necessitats educatives especials i el seu accés a l’educació musical. D’una manera discreta -potser massa discreta- s’han posat en marxa a Catalunya un bon nombre de projectes dedicats a apropar l’educació musical a persones amb capacitats físiques o cognitives diverses. A vegades, els projectes es desenvolupen dins mateix de les escoles de música, cercant un valor important com la inclusió plena de tots els ciutadans en la pràctica musical. A vegades, en canvi, en projectes específics es fan des d’entitats, fundacions o associcacions diverses sense ànim de lucre i amb l’ocjectiu de garantir el dret a l’educació artística a tothom.

Si l’educació és un dret bàsic, i l’educació musical un vesant més d’aquest dret universal, el sistema educatiu no n’hauria d’excloure ningú. Volem parlar-ne i saber-ne més. Volem conèixer els projectes, els i les professionals que els desenvolupen, els recursos, els resultats, els esforços i les alegries que els comporten… Volem compartir les possibilitats que s’obren en aquest àmbit educatiu i aprendre de com, tots plegats, amb un petit esforç, podríem fer una societat una mica més justa.