Fòrum 2019

La formació musical primerenca: dels 0 als 6 anys

1 de juliol de 2019

Sense nom

Educació artística primerenca: Fotografia cedida per l'Ajuntament del l'Hospitalet de Ll.

Dedicarem aquest segon Fòrum a la formació musical primerenca. Les institucions educatives musicals han desenvolupat els seus programes formatius des dels 3 o 4 anys cap endavant, però durant la darrera dècada s'han anat incorporant programes formatius també des dels 0 anys. Aquesta realitat que respon a la necessitat de la societat de sensibilitzar musicalment als més petits, i molt sovint fent-ho en un format de classe on les famílies en són part implicada, és cada cop més extesa pel territori català, ja que algunes de les noves corrents pedagògico-musicals dels darrers anys aposten fort per aquest segment poblacional.

Aquest tipus d'iniciatives, sovint proposades per escoles de música, conservatoris, centres cívics, escoles bressol o d'altres entitats especialitzades, compten cada cop amb més demanda social. La societat és cada cop més conscient de la necessitat i les bondats de la pràctica artístico-musical en la primera infancia, i les intitucions troben en aquest tipus de programes una resposta a la necessitat d'arribar al màxim de població possible. I a més, les famílies troben activitats on poden ser part activa de l'educació dels seus fills.

Volem aprofundir en el perquè d’aquest moviment: en quins són els motius pedagògics, socials i polítics que ho promouen. Alhora, volem reunir les persones que els impulsen per compartir les condicions en que els desenvolupen: els seus objectius, les estratègies didàctiques i les fórmules organitzatives i de finançament.